Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

külte ne demek?

 - 4 sözlük, 12 sonuç.

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

külte anlamı
bakınız» taş.

BSTS / Yerbilim Terimleri Sözlüğü

külte anlamı
bakınız» kayaç, .

Güncel Türkçe Sözlük

külte anlamı
is. 1. Külçe. 2. jeol. Kayaç. 3. hlk. Demet, bağlam.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

külte anlamı
1. Bağlam, demet, düzine. 2. İki elin tutabileceği kadar ufak ot bağlamı. 3. Buğday bağlamı. 4. Bir araya bağlanmış mısır koçanları, kuru biber dizileri: Bir külte biber dizimiz var. 5. İplik çilesi, kelep.
külte anlamı
Toplu, çok.

Belenkeşli -İçel

külte anlamı
Balta ya da keserin çivi çakılan kalın yanı.

*Milas -Muğla

külte anlamı
İç içe konmuş 3-4 yufka ekmeğinin katlanmış biçimi: Fatmalardan bir külte ödünç ekmek iste.

Sarı *Merzifon -Amasya
*Elmalı, *Korkuteli -Antalya

külte anlamı
Onbeş, yirmi sıra inci dizisi.

Karabiga *Biga -Çanakkale
-Ankara

külte anlamı
Çöreklenmiş yılan.

Karakoca *Haymana -Ankara

külte anlamı
Dört saplı, üzerinde çamur, toprak taşınan tahta araç, teskere.

*Bor -Niğde

külte anlamı
1. Bağlam, düzine. 2 Yığın.
külte anlamı
Kadınların saçlarım toplamakta kullandıkları bir yanı açık süs eşyası.

Teniste *Anamur İçel

külte eş anlamlısı

bağlam
is. 1. Deste. 2. Herhangi bir olguda olaylar, durumlar, ilişkiler örgüsü veya bağlantısı, kontekst: "Uygarlık bağlamında Batı ve Doğu diye bir ayrım yapılmamakta bir bütün olarak düşünülmektedir." -A. Cemal. 3. dil b. Bir dil birimini çevreleyen, ondan önce veya sonra gelen, birçok durumda söz konusu birimi etkileyen, onun anlamını, değerini belirleyen birim veya birimler bütünü, kontekst. 4. ed. Bent.
demet
is. 1. Bağlanarak oluşturulmuş deste, bağlam: Tel demeti. 2. Bitki veya çiçek destesi: "Öyle fukara çocuklara rastlıyorduk ki bize demet demet kır çiçekleri hediye ediyorlardı." -Y. K. Karaosmanoğlu. 3. bit. b. Üstün yapılı bitkilerde öz suların akmasına yarayan, bitkiye desteklik eden damarlı veya lifli kordon. 4. anat. Uzunlamasına birbirine bitişik olarak bir arada bulunan sinir ve kas telleri topluluğu. 5. fiz. Bir atomun parçalanmasından doğan elektriklenmiş taneciklerin yörüngelerinden oluşan ışık topluluğu.
kayaç
is. min. Yer kabuğunun yapı gereci olan bir veya birkaç mineralden oluşan kütle, külte, porfir.

"külte" için örnek kullanımlar

Granit, sert, kristal yapılı mineral lerden meydana gelen taneli görünüşlü magmatik derinlik külte si. Plüton içindeki taneler
Kaynak: Granit
Kayaç terimi eski Türkçede sahre, yeni Türkçede külte ve yabancı dillerdeki rock , roche , gestein sözcükleri karşılığı kullanılmaktadır
Kaynak: Kayaç
nitelendirilebilecek geleneklerde olduğu gibi, sadece bu külte kabul edilenlere açıklanan bir sır etrafında gelişmiş bir mistik Roma kültüdür.
Kaynak: Mitraizm
Krallar kitabında anlatıldığına göre, başlangıçta Tanrı'ya sadıktı, fakat halkı aralarında Tanrıça Aşera'nın da bulunduğu külte bağlı
Kaynak: Yehoahaz (İsrail)
Muhtarlık: 2009 - Hasan külte: 1999 - Hasn külte: 1994 - Hasn külte: 1989 -: 1984 - Altyapı bilgileri: Köyde ilköğretim okulu kapandı.
Kaynak: Karakaya, Araç
Halkın çoğunluğu II. Dünya Savaşı 'ndan sonra ortaya çıkmış olan bir külte inanır; dinsel-siyasi bir akım olan kültte, atalarının onlara
Kaynak: Admiralty Adaları
Kötü ruhlar hep bu külte bağlıdır. Al, ateşin rengidir. Hal Dili (Al Dili) adı verilen bir dil kötücül ruhlara aittir ve tersine konuşmayı
Kaynak: Karşıtlık
çünkü altın buzağı hikayesinde bu külte yenik düşmeyen tek kişini Yeşu olması ve sadece rahiplerin koruduğunu gösteren P kaynağında
Kaynak: Ruhbani kaynak
Bu dönem boyunca Buhara Anahita kültünün ve bu külte bağlı ekonominin merkezi olarak işlemiştir. Zervaşan deltasında yaşayan halklar
Kaynak: Buhara
Bu aziz ile ilgili Galiçya'ya ait kültün nasıl uluslararası bir külte dönüştüğü ve Hrıstiyanlık dünyasının uzak köşelerinden hacıları
Kaynak: Santiago de Compostela
Efsane bir külte dönüştü, William'a şehitlik ünvanı verildi ve yerel kiliseye hacca gelen kalabalık kiliseye varlıklarını sundular.
Kaynak: Kan iftirası
Bunu gibi, Caligula'nın politikaları, sadece külte bağlı uygulamara değil İmparatorluğun tamamındaki dinsel uygulamalara etki etti.
Kaynak: Caligula
Pachacutec diğer kültlerin aleyhine, hızla bu külte resmiyet kazandırmıştır. Bundan sonra İnka İmparatorluğu'nda Viracocha tapınakları
Kaynak: İnka İmparatorluğu
İlk sahte para lar kemik, külte ya da yededen taklidi yapılmış midyelerdir ve bu midyeler MÖ 2000 yıllarında Çin'in ilk ödeme aracı olarak
Kaynak: Nümismatik

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2023 © Sözce hakları saklıdır.