Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

taş ne demek?

 - 11 sözlük, 13 sonuç.

BSTS / Coğrafya Terimleri Sözlüğü

taş anlamı
bakınız» kayaç.

BSTS / Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü

taş anlamı Osm. Tariz
(Söz sanatı terimi) Kapalıca yapılan sitem veya takışma.

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

taş anlamı Osm. sahra Fr. roche
(külte) (jeoloji)

BSTS / Yerbilim Terimleri Sözlüğü

taş anlamı İng. stone Alm. Stein Fr. pierre
Kimi kütlelerden kopan ya da koparılan parça.

BSTS / Zanaat Terimleri Sözlüğü

taş anlamı
Değirmen taşı. (*Bünyan -Kayseri)

Divanü Lügati't-Türk

taş anlamı
taş, kaya
taş anlamı
dış, taşra, gurbet; geniş açıklık; yazı; yabancı yer

Güncel Türkçe Sözlük

taş anlamı
is. 1. Kimyasal veya fiziksel durumu değişiklikler gösteren, rengini içindeki maden, tuz ve oksitlerden alan sert ve katı madde: Kireç taşı. Oltu taşı. 2. sf. Bu maddeden yapılmış, bu maddeden oluşmuş. 3. Bazı yerlerde ve işlerde kullanılmak için bu maddeden özel olarak hazırlanmış malzeme. 4. Yapı işlerinde kullanılmak için bu maddeden hazırlanmış malzeme: "Tophane yukarılarında taştan bir binada oturuyordu." -S. F. Abasıyanık. 5. Mücevherlerde kullanılan yüksek değerli cevher: Bu küpenin taşları o kadar temiz değil. 6. Dama, domino vb. oyunlarda kullanılan metal, kemik, plastik veya tahta parçalardan her biri. 7. Bazı organların içinde, özellikle idrar kesesi vb.nde oluşan, türlü biçim ve hacimdeki katı madde. 8. jeol. Bazı kütlelerden kopan veya koparılan parça. 9. mec. Üstü kapalı bir biçimde söylenen iğneleyici söz, tariz.

Kimya Terimleri Sözlüğü

taş anlamı İng. stone Alm. Stein Fr. pierre
1.Kimyasal veya fiziksel özellikleri değişiklikler gösteren, rengini içindeki maden, tuz ve oksitlerden alan, sert ve katı madde. 2.Çeşitli biçim ve büyüklükte her türlü kaya parçası.

Tarama Sözlüğü

taş anlamı
bakınız» Daş.

Türkçe - İngilizce

taş anlamı
isim
1) stone
2) gem
3) rock
4) piece
5) gravel
6) calculus
7) flint
8) concretion
9) hit
10) jeer
11) allusion
12) dig
13) gibe
14) innuendo
15) jibe
sıfat
1) stone
2) lapidary

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

taş anlamı
Gönü işlemekte kullanılan bir araç.

-Trabzon

taş anlamı
( < ET taş) taş// elçi taşi: elçi makamı// sabir taşi: masal dünyasında sabrın sembolü bir taş// sadağa taşi: masal dünyasına has, sadaka isteyenlere tahsis edilen saray mekânı Artvin Yusufeli Uşhum köyü

taş eş anlamlısı

tariz
is. (ta:ri:zi) esk. Kapalı bir biçimde, dolaylı olarak söz söyleme, taşlama.

"taş" için örnek kullanımlar

Rusya'da şunu gördüm: Bütün siyasi partiler bir kuyuya taş atıyor.
I saw it in Russia: All political parties throwing a stone into a well.
Kaynak: yenimesaj.com.tr
İki muhteşem beden İkisi de profesyonel modellere taş çıkardılar.
Two gorgeous body, both professional models, the stone was released.
Kaynak: gundem.milliyet.com.tr
Bu sırada Feriköy taraftarlarının bulunduğu tribünü taş yağmuruna tuttu.
In the meantime, where Feriköy supporters pelted stones turbine.
Kaynak: sabah.com.tr
Çünkü yolun sonu neredeyse geldi ama bu yola taş koymak isteyen biri daha var.
Because it's almost the end of the road, but the road there is someone who wants to set in stone.
Kaynak: haber.stargazete.com
Kayaç, çeşitli mineral lerin veya mineral ve taş parçacıklarının bir araya gelmesinden, yahutta tek bir mineralin çok sayıda birikmesinden
Kaynak: Kayaç
Cilâlı Taş Devri veya bilimsel adıyla Neolitik Çağ (Yeni Taş Çağı), tarihöncesi çağlardan biridir. Dönem hakkında : daha düzgün taş aletler
Kaynak: Cilalı Taş Devri
Taş ocağı, inşaatlarda kullanmak üzere taş ve benzeri minarellerin açık ocak madenciliği yöntemiyle çıkarıldığı açık tipteki madenlere
Kaynak: Taş ocağı
Değerli taş; mücevher yapımında ve bazen de sanayi de kullanılan, nispeten az bulunduğu için maddi değeri yüksek mineral . Elmas , yakut
Kaynak: Değerli taş
Yeşim, asırlar boyunca mücevherat ve küçük heykel yapımında kullanılmış, en çok yeşil renkte bulunan sert, kıymetli taş . En kıymetlileri
Kaynak: Yeşim (taş)

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2022 © Sözce hakları saklıdır.