Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

kemosentetik organizmalar ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

kemosentetik organizmalar anlamı İng. chemosynthetic organisms Alm. chemosynthetischer Organismus Fr. organisme chimiosynthétique
(Yun. chemeia: değiştirme; syn: ile; tithenai: koymak) Kemosentez yapan organizmalar; organik bileşiklerin biyosentezini yapan organizmalar.
2009-2022 © Sözce hakları saklıdır.