Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

kemostat ne demek?

 - 2 sözlük, 2 sonuç.

BSTS / Besin Hijyeni ve Teknolojisi Terimleri Sözlüğü

kemostat anlamı İng. chemostat
Bakterilerin çoğalmasını sınırlandırıcı besin elementi.

BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

kemostat anlamı İng. chemostat Alm. Chemostat Fr. chimiostat
Bakteri kültürlerini log fazında uzun süre muhafaza etmek için kullanılan bir cihaz.
2009-2022 © Sözce hakları saklıdır.