Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

kemotaksi ne demek?

 - 4 sözlük, 4 sonuç.

BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

kemotaksi anlamı İng. chemotaxis Alm. Chemotaxis Fr. chimiotactisme
(Yun. chemeia: değişme; taxis: ayarlama) Hücrelerin ya da serbest hareketli organizmaların kimyasal bir uyancıya karşı olumlu ya da olumsuz tepkimeleri. Pozitif kemotaksi, negatif kemotaksi gibi.

BSTS / Mikrobiyoloji Terimleri Sözlüğü

kemotaksi anlamı İng. chemotaxis
1. Bir kimyasal maddeye doğru veya bir kimyasal maddeden uzağa doğru organizmanın hareketi. 2. Nötrofillerin kendilerini çeken maddelere doğru yönelmelerine verilen ad.

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

kemotaksi anlamı Fr. chimiotaxie
(kimya)

BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

kemotaksi anlamı İng. chemotaxis
Hücrelerin veya serbest hareketli organizmaların kimyasal bir uyarıcıya karşı olumlu veya olumsuz tepkileri.

"kemotaksi" için örnek kullanımlar

fagositoz ve kemotaksi ye yol açar Lizofosfatitidik asit adhezyon molekülleri ve büyüme faktörlerine , makrofaj ve monosit lere etki eder.
Kaynak: Lizofosfatidilkolin
kemotaksi yi ilerleten kemokin leri ve konak hücrede protein sentezi ni kapatmak gibi anti-viral etkileri olan interferon ları kapsar
Kaynak: Bağışıklık sistemi
bazofiller , lenfositler | Nötrofil kemotaksi | | IL-9 | Th2-hücreleri , özellikle CD4+ yardımcı hücreleri | CD132 | T hücreleri , B
Kaynak: İnterlökin
Doku aralıklarına diapedez (diapedesis) ile girer. İnflamasyon lu dok bölgelerine kemotaksi (kemotaksis) ile hareket eder. Fagositoz
Kaynak: Kan
Spermler, yumurtayı bulmak için sıcaklık değişimlerinden (termotaksi ve kimyasal seviye değişimlerinden (kemotaksi veya kimya göçümü )
Kaynak: Eşeyli üreme
Hücre iskeleti, hücrenin şeklini belirlemekte ve (kemokinez ve kemotaksi gibi) hareketini sağlamakta önemli bir rol oynar.
Kaynak: Ökaryot

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2023 © Sözce hakları saklıdır.