Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

kemotrof ne demek?

 - 4 sözlük, 4 sonuç.

BSTS / Biyokimya Terimleri Sözlüğü

kemotrof anlamı İng. chemotroph
Diğer organizmalardan elde edilen organik bileşiklerin metabolizasyonuyla enerji elde eden bir organizma.

BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

kemotrof anlamı İng. chemoheterotroph Alm. chemoheterotroph Fr. chimiohétéretrophe
(Yun. chemeia: değişme; heteros: diğer; trophe: besin) Enerji ve karbon kaynağı olarak organik bileşikleri kullanan canlılar, hayvanlar, mantarlar ve bazı bakteriler. Kemoheterotrof.

BSTS / Mikrobiyoloji Terimleri Sözlüğü

kemotrof anlamı İng. chemotroph
Kimyasal maddeleri enerji kaynağı olarak kullanan organizma.

BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

kemotrof anlamı İng. chemotroph
Enerji ve karbon kaynağı olarak organik bileşikleri kullanan canlılar, kemoheterotrof.

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.