Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

kemotrofik ne demek?

 - 2 sözlük, 2 sonuç.

BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

kemotrofik anlamı İng. chemotrophic Alm. chemotroph Fr. chimiotrophe
(Yun. chemeia: değişme; trophe: besin) İnorganik maddelerle beslenen.

BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

kemotrofik anlamı İng. chemotrophic
İnorganik maddelerle beslenen.

Yakın Kelimeler

(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.