Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

kendi ne demek?

 - 3 sözlük, 5 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

kendi anlamı
zm. 1. İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat. 2. Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anlatan bir söz: Kendisi gelsin. Kendimiz görmeliyiz. 3. Bir işte başkalarının etkisi bulunmadığını belirten bir söz: "Kendi yapacağı işi bırakır, âleme öğüt vermeye kalkar." -B. Felek. 4. "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak o ve onlar yerine kullanılan bir söz: Kendileri evde yoklar mı?

Türkçe - İngilizce

kendi anlamı
zamir
1) own
2) its
3) self
4) itself
5) himself
6) herself
7) him
8) oneself
isim
1) self
sıfat
1) respective
ön ek
1) auto-
zarf
1) of one's own

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

kendi anlamı
Karı ve kocanın birbirinden söz ederken kullandıkları takma ad.

-Malatya

kendi anlamı
Eski evlerde tahıl ve kimi gereçler konulan, tandıra benzer çamur fıçı.

Kerkük

kendi anlamı
Kendisi

Güney-Batı Anadolu

kendi eş anlamlısı

zat
is. (za:t) 1. Kişi: "Tanıdıklarımdan bir zat, meyveleri hiç sevmez." -A. Haşim. 2. esk. Kendi, öz: "Evvelki gün gelen kadın sizi istiyor, zatınızla konuşacakmış." -S. M. Alus.

"kendi" için örnek kullanımlar

Gidip neden beni kendi mevkimde oynatmıyorsun dedim ama cevap veremedi.
Caused me to go and I said, but I could not answer their mevkimde oynatmıyorsun.
Kaynak: goal.com
Çünkü Fenerbahçe'nin artık kendi içerisinde bir tutarlılığı var.
Because there is a consistency in Fenerbahçe's no longer your own.
Kaynak: bbc.co.uk
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir.
Read the comments people express their opinions on these pages.
Kaynak: hurriyet.de
Efes ne zaman biraz ivme kazansa kendi hataları aşağı çekti oyunu.
Ephesus, when I pulled them down to their own mistakes wins the game a little momentum.
Kaynak: spor.gazetevatan.com
Kendi kendini üretim bir şeyin kendi kopyasını çıkartabileceği her hangi bir süreçtir. Biyolojik hücreler , uygun koşullar altında, hücre
Kaynak: Kendi kendini üretim
kişinin kendi sesiyle içinden kendi duyduğu şekilde kendi sesini kendi ses tonu veya farklı bir ses tonuyla zihninde hayal gücüyle
Kaynak: İç ses, İç monolog (psikoloji)
Bağımsız rock ya da Indie rock, kendi deneysel müzik lerini yapıp, herhangi bir plak şirketinin himayesine girmeden kendi yöntemleriyle
Kaynak: Bağımsız rock
veya Weblog (Ağ kütüğü) teknik bilgi gerektirmeden, kendi istedikleri şeyleri, kendi istedikleri şekilde yazan insanların
Kaynak: Blog
Özeğitimcilik, (Autodidacticism) kendi kendine eğitim demektir. veya kurumsal bir eğitim yerine veya çoğunlukla kendi kendini eğiten kişidir.
Kaynak: Özeğitimcilik
Self determinasyon (kendi geleceğini belirleme (tayin) hakkı ya da TDK (Türk Dil Kurumu) tarafından önerilen karşılığıyla Öz belirtim
Kaynak: Self determinasyon
Vicdan , kişinin kendi niyeti veya davranışları hakkında kendi ahlaki değerlerini temel alarak yaptıklarını veya yapacaklarını ölçüp
Kaynak: Vicdan
Çanakkale, kuzeybatı Anadolu'da, kendi adıyla anılan boğaz ın kıyısında yer alan kent, Çanakkale ili 'nin merkez ilçesi. Çanakkale Merkez
Kaynak: Çanakkale
Töz, değişen yüklemlere desteklik eden değişmez gerçeklik; kendi kendisiyle, kendi kendisinde var olan anlamındaki felsefe kavramı.
Kaynak: Töz

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2022 © Sözce hakları saklıdır.