Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

kesin alındı ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü

kesin alındı anlamı İng. final receipt Osm. nihaî makbuz Fr. quittance finale
Sayışımın bitiminde geçicisi ile değiştirilerek ilgilisine verilen kesin alındı.
2009-2022 © Sözce hakları saklıdır.