Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

kesin ne demek?

 - 4 sözlük, 4 sonuç.

BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu

kesin anlamı
bakınız» net

BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü

kesin anlamı
kat'î. ~ hesap: hesâb-ı kat'î. ~ yargı: kaziyye-i muhkeme.

Güncel Türkçe Sözlük

kesin anlamı
sf. 1. Şüphe ve duraksamaya yer bırakmayan veya geri dönülmeyen, değişmez, mutlak, kati, maktu: "Sevmem kesin sözleri, bir kesin söz duydum mu tersine söylemek gelir içimden." -N. Ataç. 2. zf. Kesinlikle.

Türkçe - İngilizce

kesin anlamı
sıfat
1) exact
2) precise
3) certain
4) definite
5) final
6) definitive
7) sure
8) absolute
9) accurate
10) specific
11) decisive
12) firm
13) conclusive
14) outright
15) unambiguous
16) positive
17) rigorous
18) express
19) stark
20) utter
21) determined
22) implicit
23) rigid
24) indisputable
25) undoubted
26) categorical
27) decided
28) peremptory
29) flat
30) frozen
31) indubitable
32) unquestionable
33) uncompromising
34) safe
35) irrevocable
36) extreme
37) downright
38) scientific
39) irreversible
40) dogmatic
41) pronounced
42) mathematical
43) assertive
44) pointed
45) declared
46) square
47) ocular
48) round
49) sure as death
50) unquestioned
51) unquestioning
52) clear-cut
53) spot-on
54) clean-cut
55) point-blank

kesin eş anlamlısı

kati
sf. (kati:) Kesin: "Cem dayattı ve bu rolü asla kabul etmeyeceğini kati bir dille bildirdi." -N. F. Kısakürek.
kesinlikle
zf. (kesinli'kle) Kesin bir biçimde, kesin, kesin olarak, kesinkes, yüzde yüz, her hâlde, her hâlükârda, mutlak, mutlaka, katiyen: "Kimsenin üzerinde durmadığı birkaç ünlü kişiden birisi de kesinlikle o idi." -T. Buğra.
maktu
sf. (maktu:) esk. 1. Kesilmiş, kesik. 2. Kesin olarak değeri biçilmiş. 3. Ölçü ile satılmayan, götürü.
mutlak
sf. 1. Salt: "Eskilerden üstün olmasa da onlar kadar mutlak bir roman yazmak istiyorum." -H. E. Adıvar. 2. fel. Kendi başına var olan, hiçbir şeye bağlı olmayan, bağımsız, saltık. 3. zf. Kesinlikle.

"kesin" için örnek kullanımlar

Tabi bu durumun satışlar üzerinden olumsuz bir etki yaratacağı kesin.
Of course, this situation will create a negative impact on sales for sure.
Kaynak: haberimport.com
Başarılı hoca eşiyle görüştükten sonra kesin bir karar verecek.
Successful teacher will give a final decision after consultation with his wife.
Kaynak: takvim.com.tr
Modelde 4.99 inçlik Full HD ekran kullanıldığı artık kesin gibi.
4.99-inch Full HD screen, such as is used in the model is no longer accurate.
Kaynak: donanimhaber.com
Olasılık kuramı nda bir olay ın meydana gelme olasılığı 1 ise bu olay neredeyse kesin olarak gerçekleşir. Kavramın ölçü kuramındaki "
Kaynak: Neredeyse kesin
İkna metodu yavaş yürümektedir ve neticesi de kesin olarak belli değildir. (3.Bölüm Kandırış ve Zorlama) İnsanlar kitle hareketlerine
Kaynak: Kesin İnançlılar
Spor Toto Teşkilatı'nın resmi oyunu olan iddaa, yerli ve yabancı liglerdeki futbol karşılaşmalarının kesin maç sonucunu, ilk yarı ile
Kaynak: İddaa
deyiminin kısaltması olan SMILES molekül yapılarının kısa ASCII dizileri şeklinde kesin olarak tanımlanabilmesi için geliştirilmiş bir sistemdir.
Kaynak: SMILES
Tembel değerlendirme, bir programlama terimi olarak, kesin (strict) değerlendirme teriminin karşıtı olarak kullanılır. Tembel
Kaynak: Tembel değerlendirme
Tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte bir rivayete göre burada bir Ceneviz Şehri olduğu ve Cingife adının buradan kaynaklandığı
Kaynak: Yavuzeli
Temmuz Devrimi, Fransa 'da 27 Temmuz 1830'da başlayan ve Bourbon hanedanının kesin olarak yıkılarak liberal bir monarşinin kurulmasına ve
Kaynak: Temmuz Devrimi
Topyekün savaş bir milletin bütün kaynaklarını seferber ederek başka bir millete kesin olarak iradesini kabul ettirebilmek amacıyla, onun
Kaynak: Topyekün savaş
Liberteryenliğin kesin bir tanımı üzerinde fikir birliği bulunmamakla birlikte günümüzde genellikle küçük kapsamlı hükümeti olan bir
Kaynak: Liberteryenizm
Sterilizasyon, bir ürünün içindeki ya da bir cismin üzerindeki bütün mikropları kesin bir şekilde öldürmek anlamına gelir. Bunun için de
Kaynak: Sterilizasyon
Ülke topraklarının kuzeydoğusunu oluşturan eyaletin sınırları kesin olarak tespit edilemediğinden yüzölçümünün yaklaşık olarak 200.000 ile
Kaynak: Puntland
Karahitaylar, muharebeyi kesin olarak kazanmıştır. Ahmed Sencer devletini yeniden toparlamıştı. Ancak Karahitay'ın engelini gören Ahmed
Kaynak: Katvan Muharebesi
Avusturya-Macaristan ordularının kesin yenilgisiyle sonuçlanan muharebenin ardından Ruslar Lemberg 'i ele geçirmiş ve Doğu Galiçya 'nın
Kaynak: Galiçya Muharebesi
Bir semt olduğundan kesin sınırları çizilememekle birlikte, idarî olarak Halaskargazi , Bozkurt ve Cumhuriyet mahallelerinin kestiği
Kaynak: Pangaltı, Şişli
Germiyanoğlu Mehmet Beyin ölümünden sonra (tarihi kesin olarak belli olmayıp 1361 olarak tahmin olunmaktadır) yerine büyük oğlu
Kaynak: Germiyanoğlu Süleyman Şah
Akondroplazi, sebebi kesin olarak bilinmeyen kalıtsal bir cücelik tipidir. Gövde normal büyüklükte olup, kol ve bacaklar anormal derecede
Kaynak: Akondroplazi
Köyün kuruluşu kesin olmamakla beraber bundan 200-300 sene öncesine dayanır köy yine yaptığım araştırmalara göre aynı zamanda köyün
Kaynak: Yayıklı, Varto

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2022 © Sözce hakları saklıdır.