Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

net ne demek?

 - 4 sözlük, 4 sonuç.

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

net anlamı Osm. vâzıh Fr. net
(fizik)

Güncel Türkçe Sözlük

net anlamı
sf. 1. Bütün çizgileri belirgin olan, gözün bütün ayrıntılarıyla algılanan, iyi görünen. 2. İyi duyulan (ses). 3. Kesintilerden sonra geri kalan miktarda olan, safi: "Bin beş yüz net veriyorlardı, vergi, sigorta çıktıktan sonra." -H. Taner. 4. mec. Açık seçik olan, anlaşılmaz yanı bulunmayan: "Hayatını didik didik etmek, son beş altı yıllık çizgisini net olarak ortaya çıkarmak istiyordu." -T. Buğra.

İngilizce - Türkçe

Net anlamı
sıfat
1) net
2) kesintisiz
isim
1) ağ
2) file
3) şebeke
4) tül
5) tuzak
fiil
1) kazanmak
2) ağ ile yakalamak
3) ağ yapmak
4) tuzağa düşürmek
5) kâr etmek

Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü

net anlamı Fr.net
1. Bütün çizgileri belirgin olan, gözün bütün ayrıntılarıyla algıladığı iyi görünen (şey). 2. İyi duyulan (ses): § "İlk iki sözcük kulağa pek net ulaşmadı galiba?" -Adalet Ağaoğlu, Ruh Üşümesi, 29. 3. Kesintilerden sonra geri kalan (miktar), safi. 4. mec. Açık seçik olan, anlaşılmaz yanı bulunmayan: § "… Beyaz Hala'nın evi önünde onu rahatsız edecek olanlar hakkında yasanın işlem yapılacağını çok net, sakin ve kibar bir dille anlattı." -Buket Uzuner, Uzun Beyaz Bulut (Gelibolu), 204.

net eş anlamlısı

safi
sf. (sa:fi:) 1. Katıksız, duru, temiz. 2. Net. 3. zf. (sa:'fi) Yalnız olarak, yalnız, sadece.

"net" için örnek kullanımlar

Grup aşamasında topladıkları 16 puanla bunu net bir şekilde gösterdiler.
Clearly showed that they collected 16 points in the group stage.
Kaynak: habergazete.com
BRT Haber Merkezi: [email protected]net, [email protected]net.
BRT News Centre: tvhaber @ BRTK. Clear, rdhaber @ BRTK. Clear.
Kaynak: brtk.net
Facebook 1,379,749 · Twitter 2,266,358 · NTVSpor.net Anasayfa Canlı İzle Canlı Dinle.
2,266,358 1,379,749 Facebook · Twitter · NTVSpor. Clear Home Live Listen Live.
Kaynak: ntvspor.net
.NET veya .net aşağıdaki anlamlara gelebilir: .net , üst düzey alan adı. .NET Framework , Microsoft tarafından geliştirilen yazılım.
Kaynak: .NET
.net üst düzey alan adıdır. İngilizcedeki "net work" kelimesinin kısaltmasıdır. Ocak 1985 'te kullanıma sunulmuştur. Dış bağlantılar
Kaynak: .net
net, heavy metal ve hard rock haberleriyle birlikte albüm ve DVD eleştirilerinin de bulunduğu bir web sitedir . Borivoj Krgin
Kaynak: Blabbermouth.net
net, 15 Mayıs 2000 tarihinde MSNBC ortaklığı ile Spor portalı olarak yayın hayatına başlayan web sitesi . Kaynakça Dış bağlantılar
Kaynak: NTVSpor.net
net. art terimi genel olarak 1994-1999 arası internet sanatının öncülüğünü yapan grubun yaptığı işleri sınıflandırmak için kullanılır.
Kaynak: Net.art
net, Oyun geliştiricisi Blizzard Entertainment tarafından 1996'da Bllizard oyunlarını yayınlamak ve çevrimiçi destek vermek için açılan
Kaynak: Battle.net
net, 22 Mart 2001 tarihinde Türkçe olarak yayın hayatına başlamış ve internet üzerinden güncel haber kaynağı ve güncel medya kaynağı
Kaynak: Medyatava
net, 27 Mart 2001 tarihinde kurulmuştur. Türkiye 'de internetten sigorta satışı yapmakta olan Sigortam. net, iLab Holding yatırımları
Kaynak: Sigortam.net
Deep focus net alan derinliğini sahnenin önündeki ve arkasındaki objeleri de kapsayacak kadar geniş tutan fotoğrafik ve sinematografik
Kaynak: Net alan derinliği

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
2009-2022 © Sözce hakları saklıdır.