Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

keyfiyet ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

keyfiyet anlamı
is. esk. 1. Nitelik: "Cenap Şehabeddin Bey şiiri nazımdan ayrı bir keyfiyet telakki ediyor." -Y. K. Beyatlı. 2. Durum: "Böyle bir keyfiyet vukuunda, akıbetiniz mutlaka ölüm olacaktır." -A. İlhan.

keyfiyet eş anlamlısı

durum
is. 1. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon: "Genel Sekreter, kazadaki sıtma durumu hakkında verdiğim uzun tafsilattan pek memnun kaldı." -R. N. Güntekin. 2. Duruş biçimi, konum. 3. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. 4. db. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl: Yalın durum. Belirtme durumu. Kalma durumu.
nitelik
is. 1. Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet: "Niteliğini kestiremediği müzmin iştahsızlıktan yorgun düşmüş." -A. İlhan. 2. Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, kalite. 3. fel. Bireyi, nesne veya yaşantının bir yönünü ötekilerden ayırt etmeye yarayan ve ölçülebilen özellik, keyfiyet.

"keyfiyet" için örnek kullanımlar

5271 Sayılı CMK'nın 170/2 maddesinde bu keyfiyet, "soruşturma evresi sonunda toplanan deliller, suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe
Kaynak: İddianame
Geleneksel bir keyfiyet kazanan olimpiyatların ödül töreninde her yıl, Türk diline ve kültürüne hizmet eden devlet büyüklerine, siyaset
Kaynak: Uluslararası Türkçe Olimpiyatları
Etimolojisi: Ona göre bu "keyfiyet" anlamındadır. O bu kelimenin Yahudi dillerindeki MBR ("amber", bal renginde bir tür madde) "ambergris
Kaynak: Ambrosia
(oylarını) işleyebilmeli ve bu oy dağılımı üzerinde her çalıştırılışında aynı sonucu vermelidir; sürecin hiçbir noktasında keyfiyet yoktur.
Kaynak: Arrow'un imkânsızlık kuramı
Çünkü, cahil halkı uyusuk hale sokan keyfiyet isin yanlıs anlasılmasındandır. Keza diyorlar ki: Ystikbalde “meçhulden bir adam” gelecegi
Kaynak: İmam Mehdi
Yalnız bu keyfiyet Salurların Anadolu'ya da ne kadar kalabalık kümeler hafinde geldiklerini göstermeğe elverir sanırız. Bundan başka aynı
Kaynak: Salur, Sorgun
Bunun yerine keyfiyet addedilen öz, "onun" tabiriyle diğer tanımlamalarda kullanılmıştır. Böylece insan varlığı, kendi değerlerine ve
Kaynak: Varoluşçuluk
Yalnız bu keyfiyet Salurların Anadolu'ya da ne kadar kalabalık kümeler hafinde geldiklerini göstermeğe elverir sanırız. Bundan başka aynı
Kaynak: Salur, Gerede

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2023 © Sözce hakları saklıdır.