Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

Kın ne demek?

 - 7 sözlük, 7 sonuç.

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

kın anlamı Osm. gılâf Fr. gaine
(botanik)

Divanü Lügati't-Türk

kın anlamı
kın, bıçak ve kılıç kını, kılıf

Güncel Türkçe Sözlük

kın anlamı
is. 1. Bıçak, kılıç vb. kesici araçların kabı. 2. bit. b. Buğdaygillerde olduğu gibi yapraklarda sapın bir bölümünü uzunlamasına saran, geniş dış bölüm.

Kişi Adları Sözlüğü

Kın anlamı Köken: T.
Cinsiyet: Erkek
Bıçak, kılıç gibi kesici araçların kabı.

Tarama Sözlüğü

kın anlamı
İşkence, ceza, eziyet, felâket

Türkçe - İngilizce

kın anlamı
isim
1) scabbard
2) sheath

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

kın anlamı
Yan, eğri, yamuk

Genezin *Avanos -Nevşehir

"Kın" için örnek kullanımlar

Dava, bir hak kın, devlet kanalıyla devletin organları olan mahkeme ler vasıtasıyla kullanılmasıdır. Dava; asli (başlıbaşına bir iddia
Kaynak: Dava
Cepkenli böcekgiller (Staphylinidae), kın kanatlılar (Coleoptera) takım ından böcek familya sıdır. Günümüzde 2010 verilerine göre bitki ve
Kaynak: Cepkenli böcekgiller
Ekşilik böceği (Carpophilus), kın kanatlılar (Coleoptera) takım ının Nitidulidae familyasından böcek cins idir. Zararı : Ekşilik böcekleri
Kaynak: Ekşilik böceği
Akdeniz çam kabuk böceği (Orthotomicus erosus), hortumlu böcekgiller (Curculionidae) familya sından kın kanatlı zararlı böcek tür ü.
Kaynak: Akdeniz çam kabuk böceği
Tos böceğigiller (Anobiidae), kın kanatlılar (Coleoptera) takım ından böcek familya sıdır. Tos böceğigiller dünyada geniş bir yayılış
Kaynak: Tos böceğigiller
Scarabaeidae, kın kanatlılar (Coleoptera) takımında sınıflanan bir böcek familyasıdır ve 30.000 kadar tür içerir. Bu familyanın çok
Kaynak: Scarabaeidae
Kabuk böceği, hortumlu böcekgiller (Curculionidae) familya sının Scolytinae alt familyasından kın kanatlı böcek lerin ortak adı.
Kaynak: Kabuk böceği
Konakdelen (Hylotrupes bajulus), eski ev ve konaklara zarar veren teke böceğigiller (Cerambycidae) familya sından kın kanatlı böcek tür
Kaynak: Konakdelen
Kuşkonmaz zararlısı (Crioceris asparagi), yaprak böceğigiller (Chrysomelidae) familya sından kın kanatlı zararlı böcek tür ü.
Kaynak: Kuşkonmaz zararlısı
Meloidae, kın kanatlılar (Coleoptera) takım ından böcek familya sıdır. Savunma amacıyla, tahrişedici cantharidin adlı bir sıvı
Kaynak: Meloidae
Bu tür lerin büyük çoğunluğu, kın kanatlılar (Coleoptera) takımında sınıflanan Scarabaeidae familya sının alt familya larında
Kaynak: Bok böceği
Cesette bu dönemde Calliphoridae ile Muscidae familyasından sinekler ve kın kanatlılar (Coleoptera) takımından leşçil böcekler görülür
Kaynak: Adli entomoloji
Başka bir söyleyişle felsefe bağlamında, ahlâ­kın kapsamına giren seçimler de dahil, bütün olayların özgür iradeyi ve insanın başka türlü
Kaynak: Determinizm
Tahta kurdu (Anobium punctatum), tos böceğigiller (Anobiidae) familya sından zararlı bir kın kanatlı böcek tür üdür. Çoğunlukla serin ve
Kaynak: Tahta kurdu

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
2009-2022 © Sözce hakları saklıdır.