Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

korelasyon ne demek?

 - 5 sözlük, 5 sonuç.

BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

korelasyon anlamı İng. correlation
Bağlılaşım.

BSTS / Zooloji Terimleri Sözlüğü

korelasyon anlamı
bakınız» bağlılık

BSTS / Zootekni Terimleri Sözlüğü

korelasyon anlamı İng. correlation
Her ikisi de nicel olan herhangi bir x tesadüfi değişkeni ile y tesadüfi değişkenin aldığı değerler dizisi arasında bir uygunluk hâlinin olup olmadığını araştıran yöntem.

Güncel Türkçe Sözlük

korelasyon anlamı
is. (l ince okunur) biy. ve jeol. Bağıntı.

Türkçe - İngilizce

korelasyon anlamı
correlation

korelasyon eş anlamlısı

bağıntı
is. 1. Bir nesneyi başka bir nesne ile uyarlı kılan bağ. 2. biy. Organizmanın değişik yapı, özellik ve olaylarında görülen karşılıklı ilgi, bağlılık, korelasyon. 3. jeol. İki ayrı veri grubu arasında bulunan ilişki derecesinin ölçümü, deneştirme, korelasyon. 4. fel. İki veya daha fazla değişken arasındaki bağıntı. 5. fel. Görelik. 6. mat. İki veya daha çok nitelik arasında matematik işlemleri yardımı ile kurulan bağlılık veya eşitlik: Bir dairenin "r" yarı çapı ile alanı arasında şöyle bir bağıntı vardır: S=r².

"korelasyon" için örnek kullanımlar

Sahte korelasyon, genellikle zaman serileri ile yapılan çalışmalarda çeşitli nedenlerle değişkenlerin trende sahip olmaları sonucunda
Kaynak: Sahte korelasyon
İstatistik bilim dalında, Spearman'ın sıralama korelasyon katsayısı veya Spearman'ın rho, bu istatistiksel ölçüyü ilk ortaya atan Amerikan
Kaynak: Spearman'ın sıralama korelasyon katsayısı
Bazı seçilebilecek istatistiksel ölçüler şunlardır: uyuşma için ortak-olasılık, kappa katsayıları, değerleyiciler arası korelasyon
Kaynak: Değerleyici güvenebilirliği
Durbin Watson test istatistiği , bir regresyon modeli tahmin edildikten sonra artık terim lerin korelasyon halinde olup olmadığını test
Kaynak: Durbin-Watson istatistiği
Enerjideki bu hata değerine " korelasyon enerjisi" ve bu fenomene de "elektron korelasyonu(elektron kaçınımı)" denir. 1930-1960 yılları
Kaynak: Atom ve Moleküllerin Çok Elektronlu Teorisi
Bu ölçü katsayısının anlamı kavram olarak Pearson çarpım-moment korelasyon katsayısı kavramına çok yakındır. Pearson'un korelasyon
Kaynak: Phi katsayısı
Skellam dağılımı iki tane (aralarında korelasyon bulunabilen ve) beklenen değer leri mu_1 ve mu_2 olan Poisson dağılımı gösteren rassal
Kaynak: Skellam dağılımı
Aralarında korelasyon bulunmayan değişkenlerin toplamı için varyans : birbirleri arasinda korelasyon olmayan rassal değişkenlerin
Kaynak: Varyans
Eğer çarpımsallık özelliği bulunursa, bu halde X ve Y rassal değişkenleri birbiri arasinda korelasyon bulunmayan değişkenler olarak
Kaynak: Matematiksel beklenti
Modern Finansal Portföy İdaresi konusunda, özellikle mal varlığı riziko su, korelasyon ve portföy çeşitliliği nin yatırım portföyünün
Kaynak: Harry Markowitz
Bir alan veya bölgedeki kayaların nitelik, kalınlık, istiflenme, yaş ve korelasyon yönlerinden ele alan tasvirci jeoloji bölümüdür.
Kaynak: Stratigrafi
İki korelasyon göstermeyen ama normal dağılım gösteren fakat bağımsız olmayan rassal değişken için örneğin normal dağılım gösterip hiç
Kaynak: Çokdeğişirli normal dağılım
İstatistikte sıralama düzeni kullanımı: Spearman'ın sıralama korelasyon katsayısı Kendall'ın sıralama korelasyon katsayısı . Şu
Kaynak: Sıralama düzeni

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2022 © Sözce hakları saklıdır.