Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

kumlu göktaşı ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

BSTS / Gökbilim Terimleri Sözlüğü

kumlu göktaşı anlamı İng. chondrite Alm. Chondrit Fr. chondrite
Küresel tanecikli taşımsı göktaşı.

"kumlu göktaşı" için örnek kullanımlar

En büyüğü 1 santimetre boyunda, yüzde 10'u demir taşların, kumlu göktaşı grubuna ait olduğu açıklandı. Göktaşı parçalarının peşine, 'hazine avcıları' da düştü.
The largest is 1 centimeter long, 10 per cent of iron, stones, sand was announced that the meteorite belongs to the group. Meteorite fragments after 'treasure hunters' also fell.
Kaynak: hurriyet.com.tr
2009-2022 © Sözce hakları saklıdır.