Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

lakayıt ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

lakayıt anlamı
sf. (la:kayıt, l ince okunur) 1. İlgisiz, aldırmaz, umursamaz, kayıtsız: "Yüzündeki gülümseyiş geçti, yeniden lakayıt, uzak ve donmuş hâlini takındı." -S. F. Abasıyanık. 2. zf. İlgisiz, aldırmaz, umursamaz, kayıtsız bir biçimde.

lakayıt eş anlamlısı

aldırmaz
sf. Bir şeye önem vermeyen, umursamayan, kayıtsız, lakayıt: "Aldırmaz davranışlar içine giremeyecektik." -A. Kutlu.
ilgisiz
sf. 1. İlgisi olmayan veya ilgilenmeyen, kayıtsız, aldırmaz, alakasız, lakayıt, bigâne: "Paraya, çıkara, günlük yaşamın kaşkarikolarına karşı ilgisizdirler." -H. Taner. 2. zf. Aldırmaz, kayıtsız bir biçimde: "Aynı haberi erkeklerin bazıları büsbütün ilgisiz, bazıları surat asarak karşıladı." -N. Hikmet.
kayıtsız
sf. 1. Kaydı yapılmamış, deftere veya yazıya geçirilmemiş olan. 2. Aldırmaz, ilgisiz, umursamaz, lakayıt: "Kaldığı kliniğin başhekiminden gelen mektuplarda yazılanlara bakılırsa etrafında olup bitenlere karşı alabildiğine kayıtsızdı." -E. Şafak. 3. mec. Bir şarta bağlı olmayan.

"lakayıt" için örnek kullanımlar

Her ne kadar lakayıt dövüşmesi onu Ryu gibi disiplinli bir dövüşçü karşısında 2. plana itsede, kendine güvendiği kadar iyi ve tehlikelidir
Kaynak: Ken Masters

Yakın Kelimeler

(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.