Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

ilgisiz ne demek?

 - 2 sözlük, 2 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

ilgisiz anlamı
sf. 1. İlgisi olmayan veya ilgilenmeyen, kayıtsız, aldırmaz, alakasız, lakayıt, bigâne: "Paraya, çıkara, günlük yaşamın kaşkarikolarına karşı ilgisizdirler." -H. Taner. 2. zf. Aldırmaz, kayıtsız bir biçimde: "Aynı haberi erkeklerin bazıları büsbütün ilgisiz, bazıları surat asarak karşıladı." -N. Hikmet.

Türkçe - İngilizce

ilgisiz anlamı
sıfat
1) irrelevant
2) unrelated
3) indifferent
4) disinterested
5) uninterested
6) apathetic
7) unconcerned
8) unconnected
9) oblivious
10) nonchalant
11) careless
12) aloof
13) listless
14) insouciant
15) lukewarm
16) standoffish
17) superior
18) incurious
19) insensible
20) complacent
21) apathetical
22) phlegmatic
23) phlegmatical
24) impertinent
25) unallied
26) unobliging
kelime öbeği
1) does not apply

ilgisiz eş anlamlısı

alakasız
sf. İlgisiz.
aldırmaz
sf. Bir şeye önem vermeyen, umursamayan, kayıtsız, lakayıt: "Aldırmaz davranışlar içine giremeyecektik." -A. Kutlu.
bigâne
sf. (bi:gâ:ne) esk. 1. Yabancı. 2. İlgisiz.
kayıtsız
sf. 1. Kaydı yapılmamış, deftere veya yazıya geçirilmemiş olan. 2. Aldırmaz, ilgisiz, umursamaz, lakayıt: "Kaldığı kliniğin başhekiminden gelen mektuplarda yazılanlara bakılırsa etrafında olup bitenlere karşı alabildiğine kayıtsızdı." -E. Şafak. 3. mec. Bir şarta bağlı olmayan.
lakayıt
sf. (la:kayıt, l ince okunur) 1. İlgisiz, aldırmaz, umursamaz, kayıtsız: "Yüzündeki gülümseyiş geçti, yeniden lakayıt, uzak ve donmuş hâlini takındı." -S. F. Abasıyanık. 2. zf. İlgisiz, aldırmaz, umursamaz, kayıtsız bir biçimde.

"ilgisiz" için örnek kullanımlar

Buna sempatik ve önemsiz, basit bir işlev gibi ilgisiz kalmamak durumundayız.
However, sympathetic and unimportant, irrelevant, such as a simple function so you do not have to.
Kaynak: haber3.com
seyirci ilgisiz kalır tabi, dun 2 saat biletixten bilet almaya calıstım taraftar kart olmadan alamıyorsun.
remain indifferent spectators of course, dun 2 hours biletixten I tried to buy tickets fans can not take without card.
Kaynak: fotomac.com.tr
Behzat'ın eski eşiyle yaşadığı problemler kızına karşı ilgisiz kalmasına sebep olur. Bir süre sonra kızı intihar eder. Behzat, bu olaydan
Kaynak: Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (1. sezon)
Göstermelik oyun ile ilgili olabileceği gibi oyun ile ilgisiz bir tasvir de olabilir. Göstermeliğin perdeye konmasının amacı seyirciye
Kaynak: Göstermelik
Bu kıstaslar, kısıtlanmamış alan , dayatmama , diktatör süzlük, tekdüzelik ve ilgisiz alternatiflerin bağımsızlığı kıstaslarıdır ve
Kaynak: Arrow'un imkânsızlık kuramı
Hokusai çizdiği taslakları iki Çince karakterin "漫 man" (kaygısız, ilgisiz) ve "画 ga" (resim) birleşiminden oluşan “manga” kelimesiyle
Kaynak: Manga (çizgi roman)
Şiirin ölçü , uyak ve dörtlük le ilgisiz olduğunu, özgür yazılması gerektiğini savundular ve şiirin konularını genişlettiler.
Kaynak: Garip akımı
Matematiksel model aynı zamanda parçacıkların rastlantısal hareketiyle görünüşte ilgisiz başka olayları da açıklamak için kullanılır.
Kaynak: Brown hareketi
Bazı kaynaklar otizm ile çeşitli belirtileri paylaşan ama ilgisiz nedenleri olan Rett sendromu ve çocukluğun dezintegratif bozukluğu nu
Kaynak: Otistik spektrum bozukluğu
Bu süreç, yazarları kendi disiplinlerinde kabul görmüş standartlara uymaya teşvik eder, böylece konuyla ilgisiz bulgular, desteksiz
Kaynak: Akran denetimi
Londra ithalat-ihracatçıları duruma ilgisiz kalmadılar. İngiltere'nin kışkırtmasıyla, Brezilya, Uruguay ve Arjantin hükümetleri bu -kötü
Kaynak: Francisco Solano López
Kutsal Çin Tapınağında bulunan bir anı bu sanatla ilgisiz, Kung Fu' yu bilmeyen birinin seçilmiş bir kişi olacağını ve gücünün durdurulmaz
Kaynak: Kung Fu (savunma sporu)
Duff Bira'nın değişik türleri vardır ancak, bunlar ilk görüşte ilgisiz kalır. Gerçek "Duff Bira" İngiltere 'de üretilmektedir.
Kaynak: Duff Bira
Bertram; ailenin güzel, şımarık ve sosyetik yaşam dışında her şeye karşı ilgisiz kızları Maria ile Julia; içinde kötülük olmayan, ama
Kaynak: Mansfield Park
Başka bir firma bu silahla ilgisiz 25 mm Hotchkiss anti-tank topu üretmiştir. Kaynaklar : Ferrard, Stéphane. France 1940 l'armement
Kaynak: 25 mm Hotchkiss anti-aircraft gun
Çalışmalarına tıp dünyası ilgisiz kalmamış ve Medical World News dergisi 21 Mart 1969 sayısında Backster'in çalışmalarından övgüyle söz
Kaynak: Backster etkisi
Ayrıca kitapta optikle ilgisiz; metabolizma ve sindirim , kan dolaşımı , Dünya'nın yaratılışı ve Nuh tufanı, bilimsel yöntem gibi
Kaynak: Opticks
Kelime; ilgisiz, soğuk, somurtkan veya iğneci gibi anlamları karşılayan "tsuntsun" (つんつん) ve bezgin/bitap, aşk ile tutuşmuş/vurulmuş
Kaynak: Tsundere
Genellikle anne ve babanın tek yakınması çocuklarının kendilerine cevap vermemesi, ilgisiz cevaplarla soruları geçiştirmesi, televizyonu
Kaynak: Efüzyonlu Otit Media

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.