Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

bigâne ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

bigâne anlamı
sf. (bi:gâ:ne) esk. 1. Yabancı. 2. İlgisiz.

bigâne eş anlamlısı

ilgisiz
sf. 1. İlgisi olmayan veya ilgilenmeyen, kayıtsız, aldırmaz, alakasız, lakayıt, bigâne: "Paraya, çıkara, günlük yaşamın kaşkarikolarına karşı ilgisizdirler." -H. Taner. 2. zf. Aldırmaz, kayıtsız bir biçimde: "Aynı haberi erkeklerin bazıları büsbütün ilgisiz, bazıları surat asarak karşıladı." -N. Hikmet.
yabancı
sf. 1. Başka bir milletten olan, başka bir milletle ilgili olan (kimse), bigâne, ecnebi: "Bu toprak bizimdir, içinde yabancının işi yok." -R. E. Ünaydın. 2. Aileden, çevreden olmayan (kimse veya şey), özge: "Ben, yabancı bir adam, neme lazım, hiç sesimi çıkarmadım." -M. Ş. Esendal. 3. Tanınmayan, bilinmeyen, yad: "Yabancı müşteri giremezdi kapısından. Gelenler hep edebiyat adamlarıydı." -Y. Z. Ortaç. 4. Aynı türden, aynı çeşitten olmayan: Yağın içinde yabancı maddeler var. 5. Bir konuda bilgisi, deneyimi olmayan: Bu uygulamanın yabancısıyım. 6. Belli bir yere veya kimseye özgü olmayan: Yabancı arabalar buraya park edemez.

"bigâne" için örnek kullanımlar

Bunu, olaya ne denli bigâne bir toplumdan geldiğini anlatmak için söylüyor yazar.
You say to describe the event that a society bigâne how the author.
Kaynak: haberyurdum.com
Toplumsal meselelere kayıtsız durmak, bigâne kalmak bir kenara, dayanamazdı en ufak bir haksızlığa.
Indifferent to social issues, to stand aside bigâne stay, could not bear the slightest injustice.
Kaynak: haberturk.com

Yakın Kelimeler

(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2023 © Sözce hakları saklıdır.