Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

arzû ne demek?

 - 5 sözlük, 5 sonuç.

BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü

arzû anlamı
dilek. ~ şartı: dilek koşulu (Wollensbedingung, condition purement potestative) (bakınız» sırf irâdî şart).

Divanü Lügati't-Türk

arzu anlamı
çakal

Güncel Türkçe Sözlük

arzu anlamı
is. 1. İstek, dilek: "Kendi arzumla Anadolu'ya gitmek kararını verdim." -R. H. Karay. 2. Heves: "İçimde nice zamandan kalma bir arzu var." -A. İlhan.

Kişi Adları Sözlüğü

Arzu anlamı Köken: Far.
Cinsiyet: Kız
1. İstek, dilek. 2. Heves.

Türkçe - İngilizce

arzu anlamı
isim
1) desire
2) wish
3) want
4) urge
5) request
6) craving
7) will
8) yearning
9) lust
10) longing
11) aspiration
12) passion
13) hunger
14) appetite
15) thirst
16) yen
17) affect
18) appetency
19) hankering
20) intentness
21) conation
22) maggot
23) prurience
24) pruriency
25) rage
26) appetence

arzû eş anlamlısı

dilek
is. Bir kimsenin dilediği şey, istek, talep, temenni, rica, murat.
heves
is. 1. İstek, eğilim, arzu, şevk: "İşin doğrusu birbirimizin özel yaşamını öğrenmeye ne vaktimiz olurdu ne de hevesimiz." -R. Mağden. 2. Gelip geçici istek.
istek
is. 1. Bir şeye duyulan eğilim, arzu, şevk: "Yanıma yaklaşan gölge, o eski şarkıyı gerçek bir istekle tekrarlıyordu." -Ç. Altan. 2. Yerine getirilmesi başkasından istenilen şey, talep: Bu adamın istekleri bitmiyor. 3. db. İstek ve niyet kavramı veren isteme kipi: Göreyim, göresin, göre. 4. ruh b. Belirli bir gereksinimi karşılayacağı düşünülen nesne veya duruma karşı duyulan özlem, arzu.

"arzû" için örnek kullanımlar

Bizzat yönlendirmemize rağmen bunu arzu ettiğimiz seviyeye getiremedik.
We could not route your level of desire it in spite of himself.
Kaynak: ekonomi.haberturk.com
Türkiye'nin menfaatlerini koruyan bir muhalefet olsun arzu ediyoruz.
To protect the interests of Turkey would like to get an opposition.
Kaynak: haber3.com
Kadınlarda testestoron ve ostrojen karışımı nedeniyle bu arzu daha zayıf.
Testestoron and estrogen in women more vulnerable due to a mix that you desire.
Kaynak: haber27.com
Tolunay hocanın arzu ettiği Trabzonspor'u görmeye başladık.
Tolunay Trabzonspor began to see the teacher desires.
Kaynak: spor.bugun.com.tr
Kuluçka, kanatlı hayvanların nesillerini devam ettirebilmek için gösterdikleri doğal ve fizyolojik arzu hali. Halk dilinde kuluçka olmuş
Kaynak: Kuluçka

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2023 © Sözce hakları saklıdır.