Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

istek ne demek?

 - 4 sözlük, 4 sonuç.

BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü

istek anlamı
irâde. ~ açığa vurması: irâde izhârı. ~ açıklaması: irâde beyânı, ~ koşulu: irâdî şart.

Divanü Lügati't-Türk

istek anlamı
istek; araştırma

Güncel Türkçe Sözlük

istek, -ği anlamı
is. 1. Bir şeye duyulan eğilim, arzu, şevk: "Yanıma yaklaşan gölge, o eski şarkıyı gerçek bir istekle tekrarlıyordu." -Ç. Altan. 2. Yerine getirilmesi başkasından istenilen şey, talep: Bu adamın istekleri bitmiyor. 3. db. İstek ve niyet kavramı veren isteme kipi: Göreyim, göresin, göre. 4. ruh b. Belirli bir gereksinimi karşılayacağı düşünülen nesne veya duruma karşı duyulan özlem, arzu.

Türkçe - İngilizce

istek anlamı
isim
1) request
2) claim
3) want
4) desire
5) demand
6) wish
7) will
8) enthusiasm
9) requirement
10) urge
11) appetite
12) requisition
13) aspiration
14) propensity
15) zeal
16) avidity
17) readiness
18) mind
19) disposition
20) suit
21) hunger
22) stomach
23) pleasure
24) adjuration
25) alacrity
26) bent
27) studiousness
28) relish
29) devoutness
30) intentness
31) instance
32) grace
33) device
34) earnestness

istek eş anlamlısı

arzu
is. 1. İstek, dilek: "Kendi arzumla Anadolu'ya gitmek kararını verdim." -R. H. Karay. 2. Heves: "İçimde nice zamandan kalma bir arzu var." -A. İlhan.
şevk
is. 1. İstek, heves: "Bütün gençlik heyecanlarımızın, şevklerimizin, çabalarımızın mesnedi olan ve adına Atatürk ilkeleri dediğimiz inançlar..." -Y. K. Karaosmanoğlu. 2. Sevinç, neşe: "Çiftlik yine, sabah oluyormuş gibi şevkini kaybetmeyen bir aydınlık içinde..." -R. H. Karay.
talep
is. 1. Bir kimseden bir şeyi yapmasını veya yapmamasını isteme, dileme, istem. 2. İstek: "Avrupalıların taleplerini kabul edemiyor devlet, konferans dağılıyor, harp başlıyor." -N. F. Kısakürek.

"istek" için örnek kullanımlar

Bu istek sonrası taraftarın isteğiyle kameralar olay yerinden uzaklaştı.
This request is the request of the fans after the cameras away from the scene.
Kaynak: ajansspor.com
Tamam, bizim maçlarımıza oldukça istek geliyor ama bu bize zarar vermemeli.
Okay, but for those of us not damage our maçlarımıza comes quite requests.
Kaynak: gercekgundem.com
Esen'in seslendirdiği şarkı Radyo D'de büyük istek alıyor.
Radio D is a great song sung by Esen request.
Kaynak: televizyongazetesi.com
Her kadının içinde hareketli, güzel bir dansa istek vardır.
Every woman moving in a beautiful dance has a request.
Kaynak: ensonhaber.com
Dilek kipleri veya tasarlama kipleri; Türkçe de fiil lerin gereklilik, istek, dilek, şart veya emir bildiren hallerinden her biri.
Kaynak: Dilek kipi
Arzu, istek demektir. Bir şeyi istemek, olması konusunda büyük bir dürtü duymaktır. Arzular kişilik yapılarına göre ayrılır.
Kaynak: Arzu
Encore (müzik), Bir konserin sonunda seyircinin istek parçası, tekrar parçası ya da sanatçının yeniden sahneye çağırılması. Encore (Eminem
Kaynak: Encore
Bağımlılık, bir nesneye, kişiye ya da bir varlığa duyulan önlenemez istek; veya bir başka iradenin tahakkümü altına girme durumu olarak
Kaynak: Bağımlılık
Zihin kuramı inanç , niyet , istek , bilgi gibi zihinsel durumları kendisiyle ve başkalarıyla ilintilendirme ve başkalarının farklı inanç,
Kaynak: Zihin kuramı
Dizaynı 1935 yılında United Airlines dan gelen istek üzerine yapılmıştır. Hedef DC-3'ün yerine daha geniş ve sofistike bir uçak imal etmek
Kaynak: Douglas DC-4E
Comet, İnternet sayfalarında kullanıcı tarayıcısından herhangi bir istek olmamasına karşın, web sunucusundan kullanıcıya veri göndermeyi
Kaynak: COMET (programlama)
Hacet; dilek istek anlamında olup, Hacet Bayramı; genellikle Anadolu köylerinde tarımla uğraşan halkın o yılın bol yağışlı ve bol mahsüllü
Kaynak: Hacet Bayramı
Aşerme , gebe liğin ilk aylarında kadınların yiyecek, içecek vb maddelere duydukları aşırı istek ya da tiksinti. Aşer (Beni İsrail) -
Kaynak: Aşer
Yokumsama, diğer bir ismiyle skotomizasyon, bireyin dışında, bireyden bağımsız olarak bulunan, ama bireyin kendini savunduğu kimi istek ve
Kaynak: Yokumsama
Dışyansıtım, diğer ismiyle projeksiyon; ruhçözümsel terim olarak kişinin kendi kendine özgü istek ve duygularını, tasarımlarını dış dünyaya
Kaynak: Dışyansıtım
Ambivalenz, yani duygu; birbiriyle bağdaşmayan duygu, düşünce, istek ve amaçların kişide aynı zamanda toplanmasıdır. Ambivalenz deyimini ilk
Kaynak: Ambivalenz
Vikipedi tarafından özel istek üzerine yazılmış taslak Kırmızı Pot(Kızıl Egzersiz İçeceği), Savaşçı lar tarafından , zamanında kullanılmış
Kaynak: Kırmızı Pot

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2023 © Sözce hakları saklıdır.