Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

talep ne demek?

 - 3 sözlük, 3 sonuç.

BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü

talep anlamı
bakınız» istem

Güncel Türkçe Sözlük

talep, -bi anlamı
is. 1. Bir kimseden bir şeyi yapmasını veya yapmamasını isteme, dileme, istem. 2. İstek: "Avrupalıların taleplerini kabul edemiyor devlet, konferans dağılıyor, harp başlıyor." -N. F. Kısakürek.

Türkçe - İngilizce

talep anlamı
isim
1) demand
2) request
3) claim
4) charge
5) solicitation
6) application
7) requisition
8) petition
9) plea
10) sale
11) run

talep eş anlamlısı

istek
is. 1. Bir şeye duyulan eğilim, arzu, şevk: "Yanıma yaklaşan gölge, o eski şarkıyı gerçek bir istekle tekrarlıyordu." -Ç. Altan. 2. Yerine getirilmesi başkasından istenilen şey, talep: Bu adamın istekleri bitmiyor. 3. db. İstek ve niyet kavramı veren isteme kipi: Göreyim, göresin, göre. 4. ruh b. Belirli bir gereksinimi karşılayacağı düşünülen nesne veya duruma karşı duyulan özlem, arzu.
istem
is. 1. Bir kimseden bir şeyi yapmasını veya yapmamasını isteme, talep, arzu. 2. Tüketicinin piyasadan mal çekmesi. 3. ruh b. İrade veya isteğin eylem durumunda belirmesi.

"talep" için örnek kullanımlar

Önümüzdeki dönemlerde buna yönelik ilgi ve talep ortaya çıkacaktır.
Interest and demand for it will emerge in the coming periods.
Kaynak: haber3.com
Böyle bir talep varsa, buna ilk karşı çıkacak olan benim'' dedi.
If there is such a demand, which will be against it my first'' he said.
Kaynak: ekonomi.haber7.com
Şarkıcı Hadise, Köse'den 100 bin lira tazminat talep etmişti.
Singer Hadise, Baffle had demanded compensation of 100 thousand pounds.
Kaynak: sabah.com.tr
Her adımda para isteyen bankalar 'bozuk paranı saydım' diye ücret talep etti.
Asking for money every step of the banks' bad I counted the money, "he demanded a fee.
Kaynak: takvim.com.tr
Mikroekonomi teorisinde , arz ve talep arasındaki karşılıklı dengeye dayanan ekonomi modeli, rekabet içindeki piyasalardaki ürünlerin
Kaynak: Arz ve talep
Efektif talep; mal veya hizmeti alma konusunda etkin olma durumu, başka bir değişle, o mal veya hizmeti alabilmek için yeterli para veya
Kaynak: Efektif talep
Mikroekonomi de kullanılan Mareşal talep fonksiyonu ya da Marshall talep fonksiyonu, tüketici her bir fiyat ve mal durumunda ne kadar alacak
Kaynak: Mareşal talep fonksiyonu
Borsa belli kurallara göre, talep edilen mallar için organize edilmiş piyasaya verilen addır. Örneğin menkul kıymetler (değerli evraklar)
Kaynak: Borsa
Talep ve Maliyet enflasyonu : Enflasyon, genellikle talep şişkinIiğinden ve maliyet masraflarının kabarmasından ileri gelebilir.
Kaynak: Enflasyon
Soru, cevap biçiminde bilgi talep eden dilbilimsel bir ifadedir. Çeşitli türde sorular biçimlendirilebilir. Örneğin, bir soru aynı
Kaynak: Soru
Cünkü ekmek zorunlu bir ihtiyaçtır ve ekmek fiyati artsa bile ekmek talep miktarı çok az azalacak ve ekmek fiyatı düşerse ekmek talep
Kaynak: Elastikiyet (ekonomi)
Gastarbeiter sözcüğü, 1950 'li yıllarda Federal Almanya Cumhuriyeti 'nce yüksek sayısal oranda yurtdışından talep edilen popüler işgücü
Kaynak: Gastarbeiter
Ayırma (ya da İfraz) talep üzerine yapılan bir tapu işlemidir. Zıttı Birleştirme işlemidir. Tapu kütüğünde tek tapu altında bulunan büyük
Kaynak: Ayırma (tapu)
Birkaç veya birçok piyasalar ile ekonomideki arz, talep ve fiyat davranışlarını bir bütün içinde açıklamaya çalışır. Genel olarak, genel
Kaynak: Genel denge teorisi
Serbest piyasadaki Fiyat -Miktar grafiğinde arz-talep eğrilerinin kesiştiği noktaya denir. Bu noktadanın gösterdiği fiyat ve miktar
Kaynak: Equilibrium noktası
Birleştirme (ya da Tevhit) talep üzerine yapılan bir tapu işlemidir. Zıttı ifraz işlemidir. Tapuları ayrı olan, birbirine sınırı bulunan
Kaynak: Birleştirme
Request For Comments (RFC), (tr: Yorumlar için talep"), TCP/IP nin tanımlanmasında kullanılan standart numaralara sahip dökümanlardır.
Kaynak: Request for Comments
ToS ( Type of Service ) IP datagram başlığı üzerinde yer alan servis türü alanı, ağları talep ettikleri hizmetler hakkında bilgilendirir.
Kaynak: Type of service
Ayırma , talep üzerine yapılan bir tapu işlemi. Ayırma kuramı , gelirlerin kaynaklarına göre farklı oranlarla vergilendirilmesi
Kaynak: Ayırma
Dispanser ayakta tedavisi yapılabilecek durumdaki hastaların, ufak çapta tedavi edilerek, karşılığında ücret talep edilmeyen veya az ücret
Kaynak: Dispanser

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2023 © Sözce hakları saklıdır.