Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

şevk ne demek?

 - 2 sözlük, 2 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

şevk anlamı
is. 1. İstek, heves: "Bütün gençlik heyecanlarımızın, şevklerimizin, çabalarımızın mesnedi olan ve adına Atatürk ilkeleri dediğimiz inançlar..." -Y. K. Karaosmanoğlu. 2. Sevinç, neşe: "Çiftlik yine, sabah oluyormuş gibi şevkini kaybetmeyen bir aydınlık içinde..." -R. H. Karay.

Türkçe - İngilizce

şevk anlamı
isim
1) enthusiasm
2) eagerness
3) fervor
4) ardor
5) verve
6) desire
7) spiritedness
8) glow
9) spirit
10) elan
11) fervency
12) mettle
13) animation
14) ardour
15) fervour

şevk eş anlamlısı

heves
is. 1. İstek, eğilim, arzu, şevk: "İşin doğrusu birbirimizin özel yaşamını öğrenmeye ne vaktimiz olurdu ne de hevesimiz." -R. Mağden. 2. Gelip geçici istek.
istek
is. 1. Bir şeye duyulan eğilim, arzu, şevk: "Yanıma yaklaşan gölge, o eski şarkıyı gerçek bir istekle tekrarlıyordu." -Ç. Altan. 2. Yerine getirilmesi başkasından istenilen şey, talep: Bu adamın istekleri bitmiyor. 3. db. İstek ve niyet kavramı veren isteme kipi: Göreyim, göresin, göre. 4. ruh b. Belirli bir gereksinimi karşılayacağı düşünülen nesne veya duruma karşı duyulan özlem, arzu.
neşe
is. 1. Mutlu olmaktan doğan ve dışa vurulan sevinç, şetaret: "Zaferin bütün neşesi bu ihtiyarda idi." -F. R. Atay. 2. Hafif sarhoşluk, çakırkeyif olma.

"şevk" için örnek kullanımlar

Şevk ve heyecanla bu vatan için çalışınca işler oluyor.
Tried for the work going on in this country with zeal and enthusiasm.
Kaynak: haberler.com
Bu işe büyük bir şevk ve heyecanla başladık.
This work began with great excitement and enthusiasm.
Kaynak: habercorlu.com
Von Trier'ın her zaman oyuncularına kamera önündeyken şevk ve güç verdiği, onlara asla kukla gibi davranmadığını belirtiyor.
Von Trier players all the time in front of the camera the zeal and power, not treat them like a puppet never said.
Kaynak: sinema.mynet.com
Bu, iman her zamanki dinamikleri, aşk u şevk tabiî hâlleri, adanmışlık mefkûreleri, Sonsuz Nur rehberleri, candan cânandan geçmişlerin kendilerini dünyaya anlatma cehdiydi.
This is the usual dynamics of faith, love, of course, in cases where enthusiasm, dedication mefkûreleri, Infinite Nur guides, beloved histories to tell the world cehdiydi themselves.
Kaynak: samanyoluhaber.com
cesareti tanımlarken, "ahlaki cesaret" çoğunluk muhalefet i, utanç , skandal veya şevk kırıcılığı karşısında etik davranmayı ifade etmektedir.
Kaynak: Cesaret
Her an "bekâ" bâdesini içmiş ezeli bir sarhoş gibi nihayetsiz bir gaşy, pâyansız bir şevk, sükûn bulmaz bir heyecan içinde yaşıyordu.
Kaynak: Hikâye-i Kesikbaş
Şu doğan güneşle'" birlikte, daha yüksek bir şevk ve heyecanla durmadan, dinlenmeden çalışmak mecburiyetindeyiz. ., Kısa geçmişinde büyük
Kaynak: Kurtuluş Yolu
Kratos ve kardeşleri Nike ("zafer"), Bia ("güç") ve Zelus ("şevk") Zeus'un kanatlı güçleriydiler. Başka bir mite göre Kratos Prometheus
Kaynak: Kratos (mitoloji)
İbadet biçiminde şevk ve kendinden geçmeye yönelik ritüel lere rastlanabilir. Bu Rus cemiyeti Rus -Ortodoks Kilisesi tarafından
Kaynak: Cilysler
Ayağı yire mi basar zülfine ber-dâr olanun Zevk ü şevk ile virür cân ü seri döne döne Necati Dâr olam gerdâr olam ber-dâr olam mansûr olam
Kaynak: Berdar
Çünkü kırmızı renk insana şevk, azim ve hareketlilik kazandırır. Bundan dolayı özellikle gençlere hitabeden ürünlerde kırmızı sıkça
Kaynak: Renklerin anlamları
Gösterdiği şevk nedeniyle kalembaşı nın dikkatini çeken Sadık Rıfat, 19 yaşında, 1823 yılında Hocagan lık rütbesini aldı. 1828 yılında
Kaynak: Sadık Rıfat Paşa
hicrana dûçar Nola İstavroz'a gitme bu gice kâfir-hu Subha dek eyleyelim şevk ile zevk-i mehtâb Mestdir çeşm-i siyeh meste yeter bu uyku
Kaynak: Esrar Dede
Başkalarını ilgi ve muhabbetlerini çekebildikleri sürece canlı, neşeli, şevk dolu ve cilve veya çapkındır. Kendileri grubun odağı olduğu
Kaynak: Histrionik kişilik bozukluğu
Tek kolla mücadelede de şevk ve azminden hiçbir şey kaybetmeyen Oruç Reis, iyileşince derhal denize açıldı ve pek çok gemi ele geçirdi.
Kaynak: Oruç Reis
özel hoca tutmanın yanı sıra bir org almış ve piyano çalışması konusunda şevk vermişlerdi Ancak ailesinin müzik yeteneği karşısındaki
Kaynak: Pyotr İlyiç Çaykovski
fikir-oloji'yi kastetti. Aydınlanma Çağı 'nda tipik olan akılcı bir şevk ile, de Tracy objektif olarak fikirlerin kaynaklarının bulunması
Kaynak: İdeoloji

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
2009-2022 © Sözce hakları saklıdır.