Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

mala ne demek?

 - 7 sözlük, 11 sonuç.

BSTS / Anatomi Terimleri Sözlüğü

mala anlamı Lat.mala
(Anatomi) Yanak.

BSTS / Döşem Terimleri Sözlüğü

mala anlamı İng. trowel Osm. mala
Az miktardaki harcın karılmasında, istenen yere konmasında ve yüzeyinin düzgünleştirilmesinde kullanılan aygıt.

BSTS / Zanaat Terimleri Sözlüğü

mala anlamı
1. Deriyi, bir deynek yardımıyle kireçlemekte kullanılan çuval parçası. (*Bor -Niğde) 2. Kalaycıların kapları temizlerken kullandıkları çaput. (*Aksaray -Niğde)

Güncel Türkçe Sözlük

mala anlamı
is. Harç alıp sürmeye yarayan, çoğu üçgen biçiminde, yassı, demirden, üstten tahta saplı sıvama aracı.

Tarama Sözlüğü

mala anlamı
bakınız» bala(II)

Türkçe - İngilizce

mala anlamı
isim
1) trowel
2) float
3) spatula
4) spud

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

mala anlamı
1. Mısır. 2. Harman dövüldükten sonra samandan ayrılmış tahıl. 3. Harmanda tahılın dipte kalan topraklı kısmı.
mala anlamı
Kazılan toprağın tohum ekilmeden önce üstünden geçirilen tırmık.

Türkistan göçmenleri -İstanbul

mala anlamı
Oyuncak bebeğin elbisesi.

-Kayseri

mala anlamı
1. Unu kaynar suda pişirerek yapılan, tuzlu ya da tatlı olarak yenilen bir çeşit yemek. 2. Cevizli hamur tatlısı.
mala anlamı
1. Saçta pişirilen böreğin üstünü yağlamak için kullanılan ucu bezli tahta. 2. Deve semerinin iç ve arka boşluğuna kıstırılan çul ya da keçe parçası. 3. Tahta, cam silmek ya da bulaşık yıkamak için kullanılan bez parçası.

"mala" için örnek kullanımlar

Çin'de ürettiği mala Made in Turkey yazılabiliyor.
Burned to produce goods in China, Made in Turkey.
Kaynak: turkish.ruvr.ru
Devletin tüketen kesimi desteklemesi, tüketiciyi güçlendirdiği için mala talebi arttırır.
Consuming part of the state support, in order to strengthen consumer demand for goods increases.
Kaynak: yenimesaj.com.tr
Cana geleceğine mala gelsin tabii ki ama böyleleri de içimizde barınamasın inşallah." notunu düştü.
But it is so in the future, of course, come to Cana property barınamasın hope within us. "Rating has fallen.
Kaynak: hurriyet.com.tr
6222 Sayılı Yasa ve 'Bunlar tipik mala zarar vermeyle geçiştirilecek şeyler değil, tipik organize suçlar' dedik.
Law No. 6222 and 'These are not the typical things geçiştirilecek of granting property damage, typical organized crime,' we said.
Kaynak: spor.gazetevatan.com
Temel ihtiyaçlarının dışında belli bir mala sahip ve durumu iyi olan oruç tutamayacak durumda olan insanların Müslüman ların Ramazan ayında
Kaynak: Fitre
köyde mala Ato, mala Sado (pano), mala Gogış, mala Aco, mala Çeqel sülaleleri vardır. köyün bir kolu masucuk(ermişler) köyü, bir kolu göle
Kaynak: Küçükçatak, Susuz
inşa oluyor rivayete bakıldığında botka köyünde boti aşiretlerinden mala fate şu anda hal köyde hemen hemen en eskilerin yaşamaktalar bir
Kaynak: Ağaçsever, Çınar
Şu an köyde ikamet eden mala resulden;Hüzni Resul mala Xoceden;H.Abdurahman molla Hamit H.Abdulkerim Sait Tanrıkulu Mala Sultandan;İrahim
Kaynak: Tepecik, Kocaköy
ondan sonra mala eme mala mirho bÊreşiler korçiler (mala emmo ıyaro ayarsızzlar ailesi) Coğrafya: Mardin iline 64 km, Derik ilçesine 23 km
Kaynak: Çadırlı, Derik
mala hese temo,mala hisoye çeto,mala kasoye bedo,mala evloye simo,mala mihoye beko,mala cive ve mala nisevktir. Köyden konya yeniceoba,aydın
Kaynak: Aşağıdüzmeydan, Taşlıçay
(seyhler)zırıki(mala hayder bege, mala melle)boti (malaputı) ve xanoyi olarak bilinmektedirr köy yaklaşık yüz haneden olusur kıs sartları
Kaynak: Erenler, Karaçoban
köyün şimdiki yerleşik insanları ziriki aşiretinden mala şeğê nasır olarak tanınan mala musa ailesidir. soyadları demircan ve ağaoğludur.
Kaynak: Salkım, Kızıltepe
Etkin piysalarda, alıcılar veya tüketiciler fiyatı düşük olan mala doğru hareket gösterirler, satıcılar veya üreticiler ise fiyatı yüksek
Kaynak: Tek fiyat kanunu

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
2009-2022 © Sözce hakları saklıdır.