Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

mizan ne demek?

 - 4 sözlük, 4 sonuç.

BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü

mizan anlamı İng. adjusted trial balance, trial balance
Bir işletmenin ticari durumunu, etkinliğinin genel sonuçlarını gösteren ve belirli zamanlarda hazırlanan hesap özeti.

Güncel Türkçe Sözlük

mizan anlamı
is. (mi:za:n) esk. 1. Terazi. 2. Tartı, ölçü aleti. 3. Ölçü. 4. mat. Sağlama. 5. tic. Bir tüccarın, ticari durumunu, işinin genel sonucunu gösteren, belirli zamanlarda yaptığı hesap özeti.

Türkçe - İngilizce

mizan anlamı
isim
1) trial balance
2) work sheet

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

mizan anlamı
Durum.

Küçükisa *Zile -Tokat

mizan eş anlamlısı

ölçü
is. 1. Bir niceliği, o nicelik için kabul edilmiş birimlerden birine göre oranlayarak değerlendirme, mizan. 2. Bu değerlendirmede kullanılan birim, ölçme birimi: "Ziyanımız, ölçülere sığmayacak kadar büyüktür." -R. E. Ünaydın. 3. Ölçme sonucu bulunan rakam: Odanın ölçüsü. 4. Belirlenmiş boyut: Elbise ölçüsü. Bel ölçüsü. 5. Ölçüt. 6. mec. Değer, itibar: "Şimdiki ölçülere uymaz bir biçimi vardı." -Y. Z. Ortaç. 7. mec. Aşırı olmama, ılımlı, uygun olma durumu: Hiçbir şeyde ölçüyü aşmamalı. 8. ed. Bir şiirdeki dizelerin hece ve durak bakımından denk oluşu, vezin. 9. müz. Bir ezginin eşit bölümlere ayrılışı.
sağlama
is. 1. Sağlamak işi: "Olmadık şaklabanlıklar yaparak onun çığlık çığlık gülmesini sağlamaya çalışmıştım." -R. Mağden. 2. mat. Bir problemin çözümü veya bir hesabın doğruluğunu denetlemek için yapılan kontrol işlemi, mizan.
Terazi
öz. is. (tera:zi) gök b. Zodyak üzerinde Başakla Akrep arasında bulunan takımyıldızın adı.
terazi
is. (tera:zi) 1. Bir kolun iki ucuna asılı iki kefeden oluşan tartı, mizan: "Sanki her an bütün bir tarihi tartan hisli teraziler gibiydiler." -A. Ş. Hisar. 2. Elektronik tartma aracı. 3. İp cambazlarının dengeyi sağlamak için kullandıkları uzun sırık. 4. sp. Vücudun, asılarak veya dayanarak yere paralel bulunduğu denge duruşu.

"mizan" için örnek kullanımlar

Tarihçe: Şefaat kıl gaziyanı Resulullaha yevmi mizan. Rahmet kıl bu kuluna ey hüdai müstean. Ya rabbi lütuf kıl bu garip Muhammed kulun ile kıl
Kaynak: Karabaşlı, Devrek

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.