Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

ölçü ne demek?

 - 8 sözlük, 8 sonuç.

BSTS / Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü

ölçü anlamı Fr. Mésure
1. Bir dizedeki hece sayısı, ki bölünüşlerine göre çeşitli tartılar meydana gelir. 2. Tartı anlamına da kullanılır.

BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü

ölçü anlamı İng. gauge Alm. Stichmass Fr. jauge, calibre
Basınç, sıcaklık, akışkan düzeyi, aralık gibi nicelikler ölçen özel aygıt.

BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

ölçü anlamı İng. measurement, measuring Osm. mesaha Alm. Messen, Messung Fr. métrage
Ölçmeyle belirlenen uzam, çokluk, genişlik.

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

ölçü anlamı Osm. mesâha Fr.mesure
(matematik, fizik)

BSTS / Yazın Terimleri Sözlüğü

ölçü anlamı Osm. vezin Fr. mesure, mètre
1. Koşuklarda dizelerin hece ve durak bakımından denk oluşu. 2. (h.y.) Bir koşuktaki dizelerin, hece sayısı ya da durak denkliği bakımından eşitliği.

Güncel Türkçe Sözlük

ölçü anlamı
is. 1. Bir niceliği, o nicelik için kabul edilmiş birimlerden birine göre oranlayarak değerlendirme, mizan. 2. Bu değerlendirmede kullanılan birim, ölçme birimi: "Ziyanımız, ölçülere sığmayacak kadar büyüktür." -R. E. Ünaydın. 3. Ölçme sonucu bulunan rakam: Odanın ölçüsü. 4. Belirlenmiş boyut: Elbise ölçüsü. Bel ölçüsü. 5. Ölçüt. 6. mec. Değer, itibar: "Şimdiki ölçülere uymaz bir biçimi vardı." -Y. Z. Ortaç. 7. mec. Aşırı olmama, ılımlı, uygun olma durumu: Hiçbir şeyde ölçüyü aşmamalı. 8. ed. Bir şiirdeki dizelerin hece ve durak bakımından denk oluşu, vezin. 9. müz. Bir ezginin eşit bölümlere ayrılışı.

Tarama Sözlüğü

ölçü anlamı
endaze

Türkçe - İngilizce

ölçü anlamı
isim
1) dimensions
2) measurement
3) extent
4) size
5) measure
6) dimension
7) gauge
8) scale
9) stint
10) meter
11) test
12) standard
13) gage
14) prosody
15) foot rule
16) metre

ölçü eş anlamlısı

değer
is. 1. Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet, valör. 2. Bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığı, paha: "Bildiği bütün Fransızcayı toparlayarak vitrindeki kravatın değerini sordu." -N. Hikmet. 3. Yüksek ve yararlı nitelik. 4. Üstün, yararlı nitelikleri olan kimse: "Bence ziyan olmuş, eski deyimiyle heder olmuş bir değerdir." -İ. O. Anar. 5. fel. Kişinin isteyen, gereksinim duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey. 6. mat. Bir değişkenin veya bilinmeyenin sayı ile anlatımı. 7. Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi ögelerin bütünü: "Edebiyat, sanat, fikir, ilim ve başlıca değerlerimize toptan bir bakış lütfeder misiniz, efendim!" -A. Kabaklı.
itibar
is. (i:tiba:rı) 1. Saygınlık: "Benim bir kuru itibardan başka neyim var bu dünyada kaybedecek?" -N. Cumalı. 2. Borç ödemede güvenilir olma durumu, kredi.
mizan
is. (mi:za:n) esk. 1. Terazi. 2. Tartı, ölçü aleti. 3. Ölçü. 4. mat. Sağlama. 5. tic. Bir tüccarın, ticari durumunu, işinin genel sonucunu gösteren, belirli zamanlarda yaptığı hesap özeti.
ölçüt
is. Bir yargıya varmak veya değer vermek için başvurulan ilke, kıstas, mısdak, kriter: "Geç kalmış bile olsak biz Batı'ya, Batı'nın uygarlık ölçü ve ölçütlerine çoktan uymuşuz." -T. Dursun K.
vezin
is. esk. 1. Tartı. 2. ed. Ölçü: "Ben hiç vezne, kafiyeye bakmam, bu bana bir Allah vergisi, içimden gelir söylerim." -M. Ş. Esendal. "Divan şairlerimiz aruz vezninde pek güzel kasideler, gazeller yazmışlar." -B. Felek.

"ölçü" için örnek kullanımlar

Çin dünya futbolu için bir ölçü değil iyi bir futbolcu.
China is not a measure for the world football is a good football player.
Kaynak: haber27.com
Tedavi sonunda hastadan ölçü alınarak şeffaf plaklar hazırlanır ve beyazlatıcı jeller verilir.
Transparent plates at the end of treatment as measured by the patient is prepared and whitening gels.
Kaynak: haber7.com
Her gün dayak yiyen, cinayete kurban giden kadınların durumunu tüm kadınlar için ölçü kabul edelim.
Beaten up every day, all the women in the status of women murdered let's say for the measure.
Kaynak: ekonomi.milliyet.com.tr
Ölçü burada paradan çok organizasyon kabiliyetidir." "Takımın nasıl kurulacağının cevabını bulacak kişi benim.
Measure of the ability of the organization here than money. "" I'm the one the team will have the answer to how to be established.
Kaynak: haber.stargazete.com
Osmanlı döneminde ölçü birimleri, Osmanlı İmparatorluğu 'nda kullanılagelen ve ölçü ve tartıda devrime kadar Türkiye Cumhuriyeti 'nde de
Kaynak: Osmanlı döneminde ölçü birimleri
Serbest ölçü, hece , aruz gibi herhangi bir ölçüye bağlı kalınmayan ölçü dür. Hecelerin açık veya kapalı olmasına ya da sayılarına
Kaynak: Serbest ölçü
İngiliz ölçü birimleri ya da imparatorluk ölçü birimleri, Birleşik Krallık 'ta 1824 yılında çıkarılan "Ağırlıklar ve Ölçüler Kanunu" ile
Kaynak: İngiliz ölçü birimleri
Ölçü aleti veya Multimetre, eğitim ve bilimde çeşitli nicelikleri (büyüklük, quantity) ölçmek için kullanılan alet ve araçlara ölçü aleti
Kaynak: Ölçü aleti (Elektrik)
Eski Arap uzunluk ölçü birimleri, Arap uzunluk ölçü sistemi Fars uzunluk ölçü sistemi kökenlidir. Uzunluk ! : colspan"5" | Uzunluk
Kaynak: Eski Arap uzunluk ölçü birimleri
Kulaç eskiden kullanılan bir ölçü birimidir. Kulaç bir insanın bir elinin bir parmağından diğer parmağına kadardır. Bu birim her insanda
Kaynak: Ölçü birimi kulaç
İlgili maddeler : İngiliz ölçü birimleri Kategori:Uzunluk birimleri Kategori:İmparatorluk birimleri Kategori:Amerika Birleşik Devletleri'nde
Kaynak: Yarda
Kısaltması km olan, uluslararası ölçü sisteminde 1000 metre 'ye denk gelen uzunluk birimi. Metrik sistemin bir parçasıdır. hektometre
Kaynak: Kilometre
Parsek (Simgesi: pc; İngilizce: Parsec), gökbilim de kullanılan uzaklık ölçü birimidir. Paralaksı 1 olan bir gökcisminin uzaklığına denktir
Kaynak: Parsek
Kalibrasyon, dilimize Fransızca dan giren bu sözcük, bir ölçü aleti veya ölçme sisteminin gösterdiği veya bir ölçüt /ölçeğin ifade ettiği
Kaynak: Kalibrasyon
Kütle, bir cismin özündeki nicelik lerin ölçü südür. Diğer bir deyişle kütle, madde miktarıdır. Ayrıca nesnenin hareket etmeye karşı
Kaynak: Kütle
Kilometre kare, 1000m 1000m'ye karşılık gelen ve metrekare 'nin bir milyon katı olan alan ölçü birimidir. Ayrıca bakınız : Kilometre
Kaynak: Kilometre kare
Megabayt (MB) bilgisayar larda kullanılan, 1.000.000 bayt (1000*1000 bayt) anlamına gelen bir ölçü birimidir. Alt ve üst birimleri:
Kaynak: Megabayt

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.