Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

ölçüt ne demek?

 - 7 sözlük, 7 sonuç.

BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü

ölçüt anlamı İng. criterion Osm. kıstas, mısdak Fr. critérium, critère
1- Niteliksel ya da niceliksel bir karşılaştırmayı ve ayırımı güvenle yapmaya yarayan kavram ya da ölçünlü düzgü (norm). 2- Bir etkinliği ya da nesneyi değerlendirirken baş vurulan ölçü ya da ana kural. 3- Bir testin değerlendirilmesine yarayan ölçün.

BSTS / Felsefe Terimleri Sözlüğü

ölçüt anlamı İng. criterion Osm. mısdak, miyar, kıstas Alm. Kriterium Fr. critérium, critère kriterion < krinein
(Yun. kriterion < krinein = ayırma, yargılama) : 1- (Genel olarak) Ayırma ve yargılama aracı; doğruyu yanlıştan ayırt etme aracı. 2- (Mantık ve bilgi öğretisinde) Bilgide doğruluğu ya da yanlışlığı ayırma aracı. // Ölçüt olarak geçerli olanlar: a. Biçimsel: mantıksal çelişmezlik ilkesi, b. Konuyle uygun düşme; kavramla görünen (algının) örtüşmesi; apaçık oluş.

BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü

ölçüt anlamı İng. criterion Osm. kriter Alm. Kriterium Fr. critère
Bir yargıya varmak ya da değer biçmek için başvurulan ilke.

BSTS / Gramer Terimleri Sözlüğü

ölçüt anlamı İng. criterion Fr. critere, criterium
Özde bir olan konuların karşılaştırılması sırasında temel alınan ölçü veya ölçüler.

BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

ölçüt anlamı İng. criterion (pl. criteria) Osm. mısdak, kriter Alm.Kriterium, Konnzeichen Fr.critère, critérium kritêrion
Gerekli ve yeterli koşul

Güncel Türkçe Sözlük

ölçüt anlamı
is. Bir yargıya varmak veya değer vermek için başvurulan ilke, kıstas, mısdak, kriter: "Geç kalmış bile olsak biz Batı'ya, Batı'nın uygarlık ölçü ve ölçütlerine çoktan uymuşuz." -T. Dursun K.

Türkçe - İngilizce

ölçüt anlamı
isim
1) criterion
2) standard
3) canon

ölçüt eş anlamlısı

kıstas
is. (kısta:sı) Ölçüt: "Dedektif romanlarında suçluyu ararken kullanılan bir kıstası burada da kullanabiliriz." -H. Taner.
kriter
is. Ölçüt.
mısdak
is. esk. Ölçüt.

"ölçüt" için örnek kullanımlar

Galatasaray'ın son lig maçları bugün için ölçüt olmayacak.
Galatasaray will not be the last league matches the criteria for today.
Kaynak: tr.eurosport.com
Ölçüt organizasyondur.
Criteria organization.
Kaynak: sonyorumhaber.com
Bu geliştirme ile beraber Facebook kullanıcıları için 'Beğen' butonunun yanına yeni bir ölçüt olarak # uygulaması da eklenecek.
With this development for users of Facebook 'Like' button next to the new criteria to be added to the # application.
Kaynak: mynet.com
Kalibrasyon, dilimize Fransızca dan giren bu sözcük, bir ölçü aleti veya ölçme sisteminin gösterdiği veya bir ölçüt /ölçeğin ifade ettiği
Kaynak: Kalibrasyon
Ülke karşılaştırmalarında çokça faydalanılan bu ölçüt gelişmişlik seviyesi göstergelerinde de tercih edilmektedir. Ortalama ömür aynen
Kaynak: Ortalama ömür
IUCN Kırmızı Listesi, kesin ölçüt kullanılarak, binlerce tür ve alttürlerin nesillerinin tükenme riskini değerlendirerek oluşturulmaktadır
Kaynak: IUCN Kırmızı Listesi
Bu ölçüt genel olarak doğumda bir insanın ortalama ne kadar yaşayabileceğini belirtmek için kullanılır ve bu değer ölüm anındaki yaşa
Kaynak: Beklenen yaşam süresi
birincisinin şeylerin varoluşu ya da varolmayışıyla ilgili kuramsal ölçüt, diğerinin ise bazı şeyleri yapmaya ya da yapmamaya hizmet eden
Kaynak: Sextus Emprikus
ölçüdür. Amdahl yasası ve Gustafson yasası ile uyumlu olan ölçüt 1990 yılında Alan H. Karp ve Horace P. Flatt tarafından ortaya atılmıştır.
Kaynak: Karp-Flatt ölçütü
Bu yazı soldan sağa veya sağdan sola ya da yukarıdan aşağı yazılabilir, okumak için ölçüt sembollerdeki insan ya da hayvan figürlerinin
Kaynak: Mısır hiyeroglifleri
Fakat, karar alıcı sistemin içinde yer alanlar için ekonomik düzey gibi herhangi bir ölçüt de yoktur. Atinalı vatandaşlar temsilci
Kaynak: Atina demokrasisi
matematikçiye göre matematiksel nesneler salt ussal yapılar ise geçerli olabilmeleri için ıspatlanabilir olmalarından başka herhangi bir ölçüt olamaz.
Kaynak: Sezgici matematik
Ortak bir Avrupa kültüründen söz edilebilmesini sağlayabilecek en önemli ölçüt, Avrupa'nın neredeyse tamamına yayılmış olan Hıristiyanlık
Kaynak: Avrupa kültürü
Matematikte kanıtlama bu anlayışa göre sezgisel bir kanıtlamadır, ölçüt sezgidir. Klasik matematik anlayışından farkı, matematiksel
Kaynak: Matematik sezgicilik
Çeşitli metin türlerindeki her türlü dilsel olguyu, ölçüt ve kuralları saptar. Tüm bunlar için Metin dilbilimin yararlandığı diğer bilim
Kaynak: Metin Dilbilim
protein lerin daha yavaş evrimlendiğini, dolayısıyla kalıtsal akrabalıkların belirlenmesinde daha güvenilir bir ölçüt olduğunu öne sürerler.
Kaynak: Biyokimyasal sınıflandırma
Dillerin nüfus sıralaması ana dili (birinci dil), ikinci dil, yabancı dil konuşurları bakımından birkaç ölçüt göz önünde bulundurularak
Kaynak: Türk dilleri
Düzenli olarak her yıl tekrarlanmakta olan Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri, seçimlerindeki ciddi ölçüt ve duyarlılığıyla, Türkiye 'nin en
Kaynak: Afife Tiyatro Ödülleri

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.