Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

vezin ne demek?

 - 2 sözlük, 2 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

vezin, -zni anlamı
is. esk. 1. Tartı. 2. ed. Ölçü: "Ben hiç vezne, kafiyeye bakmam, bu bana bir Allah vergisi, içimden gelir söylerim." -M. Ş. Esendal. "Divan şairlerimiz aruz vezninde pek güzel kasideler, gazeller yazmışlar." -B. Felek.

Türkçe - İngilizce

vezin anlamı
isim
1) meter
2) rhythm
3) prosody
4) measure
5) metre

vezin eş anlamlısı

ölçü
is. 1. Bir niceliği, o nicelik için kabul edilmiş birimlerden birine göre oranlayarak değerlendirme, mizan. 2. Bu değerlendirmede kullanılan birim, ölçme birimi: "Ziyanımız, ölçülere sığmayacak kadar büyüktür." -R. E. Ünaydın. 3. Ölçme sonucu bulunan rakam: Odanın ölçüsü. 4. Belirlenmiş boyut: Elbise ölçüsü. Bel ölçüsü. 5. Ölçüt. 6. mec. Değer, itibar: "Şimdiki ölçülere uymaz bir biçimi vardı." -Y. Z. Ortaç. 7. mec. Aşırı olmama, ılımlı, uygun olma durumu: Hiçbir şeyde ölçüyü aşmamalı. 8. ed. Bir şiirdeki dizelerin hece ve durak bakımından denk oluşu, vezin. 9. müz. Bir ezginin eşit bölümlere ayrılışı.
tartı
is. 1. Ağırlık: Bunun tartısı belli değil. 2. Tartma aleti, çeki. 3. mec. Oran, ölçü, karar. 4. den. Yelkenleri indirip kaldırmaya yarayan ip.

"vezin" için örnek kullanımlar

Nazire, bir şair in şiirine başka bir şair tarafından aynı şekil, vezin, kafiye ve redifle yazılan şiir. Divan edebiyatı nazım türüdür.
Kaynak: Nazire
İlk Pythia 'dır, ve altı birimli antik bir vezin türü olan hekzametre 'nin (veya hexametre) mucidi olduğuna inanılır. Bazıları Delphi '
Kaynak: Femonoe
Bahr-ı Tavîl, vezin li, kafiye li uzun nesir cümlelerden kurulan Divan edebiyatı nazım türü. Fe'ilatün, mefa'ilün, müstef'ilün gibi
Kaynak: Bahr-ı Tavîl
Guru (vezin), Sanskritçe bir ölçü tekniği, vezin. The Guru, Sly Cooper adlı video oyununda bir karakter. " "The Guru",Avatar: The Last
Kaynak: Guru (anlam ayrımı)
Claudel en çok da, koyu katolik inancını taşıyan, vezin dramaları ile ünlüydü.- Kategori:1868 doğumlular Kategori:1955 yılında ölenler
Kaynak: Paul Claudel
tarafından Fransızca şiirsel 12-hecelik vezin ("Alexandrin" vezni) ile yazılmış, güldürü-komedi türünde seyirlik 5 sahneden oluşan bir oyundur.
Kaynak: Bilgiç Kadınlar
Soykut, aruz ,hece ve serbest vezin ile şiirler yazmıştır. Bazı şiirleri bestelenmiştir. Şiirleri : Köpükler (1941) Mahrem Şeyler (1961)
Kaynak: Hilmi Soykut
Taştirde, aynı vezin ve kafiyede, araya iki mısra girerse terb-i mutarraf, üç mısra girerse tahmis-i mutarraf olur. Edebiyatımızda XVIII.
Kaynak: Taştir
İamboslar destan, dil ve vezin geleneği büsbütün kırılmış, yerine gülük konuşma diliyle yazılmış konusu çoğu zaman günlük hayattan alınmış
Kaynak: Lirik şiir
yüzyıla kadar Kürtçe edebiyatı şiire dayanmaktaydı ve diğer Müslüman halklara benzer şekilde Arap vezin ve ifade biçimlerine bağlı
Kaynak: Kürt edebiyatı
dışında bulunmaz: Cahil, can, cebir, lamba, lazım, leğen, mavi, nane, rapor, renk, rezil, rosto, ruh, vakum, vasıf, vazo, vezin, vize, zil.
Kaynak: Türkçenin ses özellikleri
Amerikan misyoner okullarında okutulmak üzere Arapça dilbilgisi, mantık , hitabet ve vezin konularında kitaplar yazmıştır, ölümünden sonra
Kaynak: Nasif Yazıcı
şiiri ve daha sonraki hareketlerde şiirde vezin, uyak, söz ve anlatım sanatı gibi doğallığa aykırı anlatım öğelerini adım adım geride bıraktı.
Kaynak: Türk edebiyatında şiir
Yüksek bir dil seviyesi ve dil standardı tercih edilmiştir (karşılaştırın: Iphigenie auf Tauris'in vezin ölçümleri). Tüm kabalığı ile
Kaynak: Weimar Klasik
1792–93 yıllarında Goethe, altı vezin ölçümlü dize şeklindeki Reineke Fuchs destanını düzenlemiştir. Devrimin etkileri altında, yergici,
Kaynak: Johann Wolfgang von Goethe

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.