Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

muhalefet ne demek?

 - 2 sözlük, 2 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

muhalefet anlamı
is. (muha:lefet) 1. Bir tutuma, bir görüşe, bir davranışa karşı olma durumu, aykırılık. 2. Karşı görüşte, tutumda olan kimseler topluluğu. 3. Demokraside iktidarın dışında olan parti veya partiler.

Türkçe - İngilizce

muhalefet anlamı
isim
1) opposition
2) dissent
3) defiance
4) dissidence
5) hostility
6) dissension
7) contrariety
8) the outs
sıfat
1) oppositional
2) out

muhalefet eş anlamlısı

aykırılık
is. Aykırı olma durumu, mugayeret, muhalefet: "Aykırılıkların, ayrıksılıkların ahlak değerlerine dönüşebilmesi bence imkânsız." -S. İleri.

"muhalefet" için örnek kullanımlar

Ben bugüne kadar Mecliste de muhalefet ettiğim tüm kararlara hayır dedim.
All the decisions I've ever said no to the opposition in parliament.
Kaynak: haber3.com
Bizim sizlerle konuşmamızdan muhalefet partileri artık yoruldular.
We spoke with you now tired of the opposition parties.
Kaynak: haber.mynet.com
İktidar sorumluluğu da muhalefet sorumluluğu da bunu gerektirir.
Responsibility requires that the opposition to the ruling responsibility.
Kaynak: gercekgundem.com
Her zaman seçildi, karşısına muhalefet bile çıkarılmadı, ibra da edildi.
I always selected, even been brought against the opposition, was also acquitted.
Kaynak: 365gunspor.com
Muhalefet, siyaset te yönetme gücünü elinde bulundurmayan kişiler ve gruplardır. yönetilen bir ülkede iktidar kral iken muhalefet mevcut değildir.
Kaynak: Muhalefet
Ana muhalefet partisi lideri veya Ana muhalefet partisi başkanı, parlamenter sistemde iktidar partileri haricinde en yüksek oyu almış
Kaynak: Ana muhalefet partisi lideri
İtilaf Fırkası, İkinci Meşrutiyet döneminde iktidardaki İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne karşı kurulmuş olan en önemli muhalefet partisidir.
Kaynak: Hürriyet ve İtilaf Fırkası
Milli Kalkınma Partisi, Türkiye Cumhuriyeti 'nin çok partili rejim deki ilk muhalefet partisidir. Nuri Demirağ tarafından kurulmuştur.
Kaynak: Milli Kalkınma Partisi
Azerbaycan 'ın ana muhalefet partilerinden biridir. Parti 1992'de dönemin cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey tarafından kurulmuştur. 2000 'de
Kaynak: Azerbaycan Halk Cephesi Partisi
Sicherheitspolizei (Güvenlik Polisi) (Kısaca Sipo) Nazi Almanyası 'nda terörizm, muhalefet, karşı casusluk ve devlete karşı işlenen suçlar
Kaynak: Sicherheitspolizei
Hür Demokrat Parti, 1990 seçimlerine Demokratik Mücadele Partisi çatısında, diğer muhalefet partileriyle birlikte giren AHP (eski DHP )
Kaynak: Hür Demokrat Parti
Lideri Patxi Zabaleta'dır. ETA 'nın şiddet kullanmasına muhalefet etmektedir. Parti 1990 yılında Patxi Zabaleta tarafından kurulmuştur.
Kaynak: Aralar
Suriye Devrim Genel Komisyonu,19 Ağustos 2011'de İstanbul'da Beşşar Esed diktasına muhalefet etmek için kuruldu. Komisyon hiçbir şekilde
Kaynak: Suriye Devrim Genel Komisyonu
Bu koşullar bazı muhalefet gruplarının kısa sürede İttihat ve Terakki 'ye karşı İngilizlerin de desteğiyle birleşmelerine zemin hazırladı
Kaynak: 31 Mart İsyanı
Bu müçtehitlerden birisi dahi muhalefet etse, icma gerçekleşmez. Zira, ihtimaldir ki hak, o muhalefet eden müçtehidin elinde olsun.
Kaynak: İcma
ciddi huzursuzlukların baş göstermesi üzerine Mustafa Kemal, yakın arkadaşı olan Fethi Bey 'i bir muhalefet partisi kurmakla görevlendirdi.
Kaynak: Cumhuriyet Halk Partisi
Cemiyeti adı altında birleştirip bir grup kurmasından sonra Erzurum mebusu Hüseyin Avni Bey önderliğinde bir muhalefet hareketi başlamıştı.
Kaynak: İkinci Grup
Bir muhalefet lideri olarak "Kral Kobra" olarak bilinen ana muhalefet başkan adayı idi ve 2006 başkanlık seçimlerinde Devlet Başkanı Levy
Kaynak: Michael Sata
yıllarında uygulanan politikalar ve özellikle Mart 1924'te Hilafet 'in kaldırılması Güney Doğu Anadolu'da çeşitli muhalefet odakları doğurmuştu.
Kaynak: Şeyh Said İsyanı

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.