Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

Aykırılık ne demek?

 - 7 sözlük, 7 sonuç.

BSTS / Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü

Aykırılık anlamı İng. anomaly Osm.istisna Alm. Anomalie Fr. anomalle
Bazı sözcüklerin kurallara aykırı düşmesi, (bakınız» kural dışı) .

BSTS / Gramer Terimleri Sözlüğü

aykırılık anlamı İng. anomaly, exception Alm. Anomalie Fr. anomalie
Kurala aykırı olma, kurala uymama durumu. elma, inanmak, şişman, armut, kabul, yağmur, çamur, kira, kiracı, hesap, boksör kelimeleri Türkçenin ünlü uyumu kurallarına; bağımlı, boyut, somut, düşün, «düşünce, fikir», ilginç, indirgemek «icra etmek», yükümlülük kelimeleri de türetme kurallarına aykırı düşen örneklerdir.

BSTS / Yazın Terimleri Sözlüğü

aykırılık anlamı Fr. mal â propos
Konuya, düşünceye, yazışa uygun olmayan ya da ters düşen anlatım.

BSTS / Yerbilim Terimleri Sözlüğü

aykırılık anlamı İng. anomaly Alm. Anomalie Fr. anomalie
Yer çekiminin ölçülen ivme değeri ile normal ivmesi arasındaki aykırılık.

BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü

aykırılık anlamı İng. antinomy Osm. antinomi
Kavram, anlatım ya da kurallar arasındaki uyuşmazlık ya da karşıtlık.

Güncel Türkçe Sözlük

aykırılık, -ğı anlamı
is. Aykırı olma durumu, mugayeret, muhalefet: "Aykırılıkların, ayrıksılıkların ahlak değerlerine dönüşebilmesi bence imkânsız." -S. İleri.

Türkçe - İngilizce

aykırılık anlamı
isim
1) inconsistency
2) contradiction
3) irregularity
4) incongruity
5) discrepancy
6) anomaly
7) contrariety
8) contradistinction
9) repugnance
10) solecism
11) cross-purposes

Aykırılık eş anlamlısı

mugayeret
is. (muga:yeret) esk. Uygun olmama durumu, uymazlık, aykırılık.
muhalefet
is. (muha:lefet) 1. Bir tutuma, bir görüşe, bir davranışa karşı olma durumu, aykırılık. 2. Karşı görüşte, tutumda olan kimseler topluluğu. 3. Demokraside iktidarın dışında olan parti veya partiler.

"Aykırılık" için örnek kullanımlar

Bu durum serbest piyasa ekonomisine aykırılık teşkil etmiyor mu?
It does not constitute a violation of the free market economy in this situation?
Kaynak: canakkaleolay.com
Aykırılık yapanlar olsa olsa 'deli' ya da 'ruh hastasıdır'.
Even those who, though contrary to the 'mad' or 'soul suffers'.
Kaynak: blog.radikal.com.tr
Bunda yasadışı ya da hukuka aykırılık yok.
This one is not illegal or contrary to law.
Kaynak: kibrispostasi.com
Delilin elde edilişinde hukuka uygunluk nedenleri varsa, o zaman kanuna aykırılık ortadan kalkar.
If evidence is obtained by reasons of legality, illegality, then disappears.
Kaynak: hurriyet.com.tr
Vagonmedya.com
2009-2023 © Sözce hakları saklıdır.