Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

muharrir ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

muharrir anlamı
is. esk. Yazar: "Bir meşhur muharrire birisi bir roman götürmüş." -S. F. Abasıyanık.

muharrir eş anlamlısı

yazar
is. 1. Yazma özelliği olan şey. 2. Bilim, edebiyat, sanat alanlarında kitap yazan veya kitap hazırlayan, bir eseri ortaya koyan ve eserin sahibi olan kimse, müellif. 3. Özellikle gazete ve dergilerde herhangi bir konuda yazı yazan kimse, muharrir.

"muharrir" için örnek kullanımlar

Gerhart Johann Robert Hauptmann ( 15 Kasım 1862 Szczawno Zdrój ; ö. 6 Haziran 1946 Jagniątków ), Alman muharrir ve oyun yazarı.
Kaynak: Gerhart Hauptmann
Başka dilden geçen sözcüklerin yenisiyle değiştirilme dizelgeleri Arapça kökenli alıntı : muellif, muharrir | müellif, muharrir | yazar |
Kaynak: Türkçedeki yabancı kökenli sözcüklerin Türkçe karşılıkları
altında gizlenen Turan muharriri Osmanlı-Türk muharrir ve edipleri arasında şayan-ı dikkat bir mevki işgal etmiş olan bir zattır” denilmektedir.
Kaynak: Turan Kitabı
1887'de Tercüman-ı Hakikat gazetesinde yazmaya başlayan Hüseyin Rahmi, ardından İkdam ve Sabah gazetelerinde mütercim ve muharrir olarak
Kaynak: Hüseyin Rahmi Gürpınar
Namık Kemal, bir yandan da "İbret Gazetesi"'ne “BM” (Baş muharrir) ve Ebuzziya'nın çıkardığı "Hadika" Gazetesine “N.K” imzası ile yazı
Kaynak: Namık Kemal

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.