Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

mutlakiyet ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

mutlakiyet anlamı
is. esk. Saltçılık.

mutlakiyet eş anlamlısı

saltçılık
is. Hükümdarın bütün siyasal kudreti elinde bulundurduğu yönetim biçimi, mutlakiyet, mutlakçılık.

"mutlakiyet" için örnek kullanımlar

Ortodoksluk, mutlakiyet ve Rus halkına inanç (narodnost) ilkelerine dayalı programlar çerçevesinde, imparatorluk sınırları içinde yaşayan
Kaynak: III. Aleksandr (Rusya)
Kendine özgü bir üslupla kaleme aldığı eserleri geniş bir okur kitlesi tarafından okunan, mutlakiyet, meşrutiyet ve cumhuriyet dönemlerine
Kaynak: Ahmet Rasim
5 Haziran 1849'da, 1660'ta kurulmuş olan mutlakiyet rejimine son vererek, iki meclisli bir parlamentonun oluşturulmasını öngören yeni
Kaynak: VII. Frederik
paylaşılan tecrübelerle daha da kuvvetlendi. Hanedan ve mutlakiyet e meydan okuyan Avrupa liberalizmi , birleşme için zihinsel bir temel oluşturdu.
Kaynak: Almanya'nın birleşmesi
Padişah, şah , kral , hakan , imparator , sultan gibi tek kişiye dayalı yönetim sistemine "mutlakiyet " adı verilmiştir. Mutlakiyet
Kaynak: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
Mutlakiyet yönetimlerini ilk sarsan kişi olarak tarihe geçmiştir, mutlakiyet yönetimine açtığı sarsıntılar sonucunda zamanla derin
Kaynak: John Locke
Anayasa yanlılarıyla mutlakiyet yanlıları arasındaki gerilim Carlist Savaşları olarak anılan iç savaşa evrilecektir. Oyuncular
Kaynak: Sharpe's Honour
İmparator II. Joseph , Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu nu eski gücüne çıkarmak için çalışmalar yapmaktaydı. Aydınlanmacı mutlakiyet i
Kaynak: 1787-1791 Osmanlı-Avusturya Savaşı
Yeni kuşak Macar reformcularının mutlakiyet çi ve gerici Viyana yönetimine karşı ilk kez kararlı bir muhalefet yürüttükleri bu "uzun
Kaynak: Lajos Kossuth

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.