Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

saltçılık ne demek?

 - 4 sözlük, 4 sonuç.

BSTS / Tarih Terimleri Sözlüğü

saltçılık anlamı İng. Absolutism, autocracy Osm. Mutlakıyet, mutlakıyet-i idare Alm. Absolutismus Fr. absolutisme, autocratie
Hükümdarın, tüm siyasal erki elinde bulundurduğu yönetim biçimi.

BSTS / Tiyatro Terimleri Sözlüğü

saltçılık anlamı İng. absolutism Alm. absolute Kunst Fr. absolutisme
20. yüzyılın başlarında çıkan ve konusuz olarak yalnız renk ve çizgi uyumuna dayanan resim çığırının tiyatroya uygulanması. Sözcüklerin yalnız ses düzeni ve bunların uyandırdığı duygular üzerine kurulu oyun türü.

Güncel Türkçe Sözlük

saltçılık, -ğı anlamı
is. Hükümdarın bütün siyasal kudreti elinde bulundurduğu yönetim biçimi, mutlakiyet, mutlakçılık.

Türkçe - İngilizce

saltçılık anlamı
isim
1) autocracy
2) absolutism

saltçılık eş anlamlısı

mutlakçılık
is. Saltçılık.
mutlakiyet
is. esk. Saltçılık.

"saltçılık" için örnek kullanımlar

Ayrıca, saltçılık (absolutizm) ve monad da monizmle yakından ilgilidir. İlk temsilcisinin Parmenides olduğu bilinmektedir.
Kaynak: Monizm

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.