Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

müellif ne demek?

 - 2 sözlük, 2 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

müellif anlamı
is. Yazar.

Türkçe - İngilizce

müellif anlamı
author

müellif eş anlamlısı

yazar
is. 1. Yazma özelliği olan şey. 2. Bilim, edebiyat, sanat alanlarında kitap yazan veya kitap hazırlayan, bir eseri ortaya koyan ve eserin sahibi olan kimse, müellif. 3. Özellikle gazete ve dergilerde herhangi bir konuda yazı yazan kimse, muharrir.

"müellif" için örnek kullanımlar

Sahih-i Buhari (Arapça : صحيح البخاري), asıl adı el-Câmiu's-Sahih olan ancak müellif inin adına (İmam Buhari ) nisbetle 'Buhari', 'Buhari-i
Kaynak: Sahih-i Buhari
Tipleri tek nüsha, nadir nüsha, eski tarihliler, müellif hattı, müellif nüshası, sima nüshası, temiz nüsha, mukabele nüshası, istinsah,
Kaynak: El yazması
II. Mehmed (Fâtih, 1451-1481) devri tıpçılarından Şirvanlı Şükrullah ile karıştırılan müellif; 1456'da yazmaya başladığı eserini 1458'de
Kaynak: Osmanlı tarihçileri
Eser, üç ayrı müellif tarafından farklı yüzyıllarda kaleme alınmıştır. İlk olarak, Mevlânâ İbn-i Ala tarafından II. İzzeddin Keykavus
Kaynak: Dânişmendnâme
Dünya bilim literatüründe en ünlü ve bilinen eser i; İslam dünyasının en değerli yapıtlarını içeren 15.000 kitabı ve 10.000 müellif i
Kaynak: Kâtip Çelebi
Genellikle bu listede yazar (müellif) ile eserin; tercüme ise mütercimin adı, cilt ve baskı kaydı, basıldığı yer, yıl ve yayıncı ile sayfa
Kaynak: Bibliyografya
Rose adlı bir müellif, bitkileri, aktif hareketi olanlar (protofit), aktif hareketi olmayanlar olmak üzere ikiye ayırmıştır.
Kaynak: Protofit
Tiyatro metinlerine "oyun" metinleri yazan kişiye oyun yazarı (müellif) ve oyunu sahnede canlandıran kişilere ”oyuncu” (ya da daha genel
Kaynak: Tiyatro
Naşir kitabın kapağında müellif adını sadece el-İmâm el-Kurtubî olarak zikretmiş, yazma nüshanın sonunda müstensihin:"Eserin yazımı 1326
Kaynak: El Kurtubî
Esasen müellif, bu başlık altında daha çok Eş‘arî'nin Mu‘tezile'den ayrılışını halkın huzurunda nasıl açıkladığı konusu üzerinde durur.
Kaynak: İbnünnedim
Abidedeki ulvî ve mübarek hitabe onun ağzından yazılmıştır, âbidede o konuşmaktadır, müellif odur. Yazıtlarda Yazı (Hat) Tarzları
Kaynak: Yazıt
Çok sayıda müellif ve müfessir kaynak olarak bu eser den yararlandı. Muhtelif dillere tercüme edildi. Diğer bazı eserleri; Nükatü'l-Arab,
Kaynak: Zemahşerî
Bu düşünürlerin müellif eserleri günümüzde çevirileri ile halen okunmaktadır. Urumçi de yaşayan halkın büyük çoğunluğu geçmişten bu yana
Kaynak: Urumçi

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.