Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

nazire ne demek?

 - 2 sözlük, 2 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

nazire anlamı
is. (nazi:re) esk. 1. Karşılık olarak, benzetilerek yapılan davranış, söz. 2. ed. Başka bir manzume örnek alınarak aynı ölçü ve aynı uyakla yazılan şiir: "Yahya Kemal'e bayılıyor, boş zamanlarında onun rubailerine nazireler yazmaya çalışıyordu." -H. Taner.

Kişi Adları Sözlüğü

Nazire anlamı Köken: Ar.
Söyleyiş: (nazi:re) Cinsiyet: Kız
Benzer, örnek, eş.

nazire eş anlamlısı

söz
is. 1. Bir düşünceyi eksiksiz olarak anlatan kelime dizisi, lakırtı, kelam, laf, kavil. 2. Bir veya birkaç heceden oluşan ve anlamı olan ses birliği, kelime, sözcük. 3. Bir konuyu yazılı veya sözlü olarak açıklamaya yarayan kelime dizisi: "Yer yer birçok türküde rastladığımız beylik sözler de vardı içinde." -B. R. Eyuboğlu. 4. Kesinlik kazanmayan haber, söylenti: Ortalıkta bir söz dolaşıyor. 5. Bir işi yapacağını kesin olarak vadetme: O, sözünde duran bir adamdır. 6. Müzik parçalarının yazılı metni, güfte: Şarkının sözleri çok anlamlı.

"nazire" için örnek kullanımlar

54'te Kenan çok güzel vurdu topa, ama İvesa da ona nazire yaptı topu yumruklarken.
Kenan 54'te hit the ball very good, but Ivesa was taunting him banging on the ball.
Kaynak: fanatik.com.tr
'Küme düşer' dediler, nazire yapıyor!
'Cluster falls,' they said, taunting doing!
Kaynak: ajansspor.com
Galatasaray takipçisi Fenerbahçe'nin geri dönüşüne nazire yaparken yarışta direksiyonu bırakmadı.
Fenerbahce Galatasaray followers while taunting the return of the steering wheel left in the race.
Kaynak: fotomac.com.tr
Luis Suarez attığı 3 golle maça damga vururken son zamanlarda çıkan transfer dedikodularına adeta nazire yaptı.
Luis Suarez scored three goals in the game in recent transfer rumors to hit the stamp was almost taunting.
Kaynak: fotospor.com
Disstortion EP, Sagopa Kajmer 'in Ceza 'nın Mürekkep Doldurdum isimli diss ine nazire olarak Kuvvetmira 'yla beraber Kasım 2005'te bir
Kaynak: Disstortion EP
Nizâmî'nin Mahzenü'l-Esrâr adlı mesnevisine nazire olarak 1624 / 1034 yılında Tırnova'da yazılan Nefhatü'l-Ezhâr; müfte'ilün /müfte'ilün /
Kaynak: Nefhatü'l-Ezhâr
ŞEYTANIN TÜRKÇE SÖZLÜĞÜ Amerikalı yazar Ambrose Bierce 'ın Şeytanın Sözlüğü kitabına nazire olarak, Sabri Kaliç tarafından yazılan kara
Kaynak: Şeytanın Türkçe Sözlüğü
Büyük Kıpçak ozanı Seyfi Sarayi Harezminin bir gazeline nazire söylemiştir. Bu nazire Harezminin ününün Mısır a kadar yayıldığını
Kaynak: Muhabbetname
yüzyılda yazdığı Risaletü't-tayr adlı eserden yararlanılmıştır. Ali Şîr Nevaî , Attar'ın eserine nazire olarak Lisânü't-Tayr eserini
Kaynak: Mantıku't-Tayr
birçok takma ad ı vardır, örneğin "The Woz", "Wonderful Wizard of Woz" (Woz'un Harika Büyücüsü) ve "iWoz" (birçok Apple ürününün ismine nazire). "
Kaynak: Steve Wozniak
Kemal'in derlediği Camiü'n nezair adlı nazire mecmuasındadır.Fuad Köprülü , eserin, Anadolu Türkçesi nin bilinen en eski örneği olduğunu belirtir.
Kaynak: Çarh-nâme
Beyannamesi 'ne (aslında ingilizcesinde insan yerine adam sözcüğü geçmektedir) nazire olarak kaleme alan Olympe de Gouge da giyotini boylar.
Kaynak: Fransız feminizmi
(1141 -1204 ) aynı adlı mesnevisine nazire olan bu yapıt, düzgün yalın dili , nazım tekniği ve deyişiyle dikkati çeker.Ali Şir Nevai (1441
Kaynak: Haydar Harezmi
hakkında “Yeter” adlı şiirini, eşi Hürmüz Hanım için Abdülhak Hamid Tarhan 'ın Makber 'ine nazire olarak Mezar isimli şiir kitabını kaleme aldı.
Kaynak: Abdurrahman Şeref Güzelyazıcı

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.