Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

negatif ne demek?

 - 6 sözlük, 6 sonuç.

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

negatif anlamı
bakınız» eksi.

BSTS / Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü

negatif anlamı İng. negative Alm. Negativ Fr. négatif
Sinem. 1. Negatif görüntü elde etmek için alıcıda kullanılan boş film. 2. Bu yolda kullanılmış fakat henüz işlemelikte işlenmemiş dolu film. 3. İşlemelikte işlenerek üzerinde negatif görüntü belirmiş olan film. 4. Negatif görüntü. 5. (Genellikle) Doğadakinin ters renk tonunda görüntü veren duyarkatları ve bu görüntüleri anlatır. TV. 6. Uç değiştirme yoluyla almaçta oluşturulan ve doğadakinin ters renk tonunda olan görüntü.

Güncel Türkçe Sözlük

negatif anlamı
sf. 1. Olumsuz: "Onun bu kadar yardımcı yaklaşımına negatif bir cevap vermek istemiyordu." -N. Bezmen. 2. mat. Eksi, pozitif karşıtı. 3. is. Gerçekteki aydınlık ve karanlık bölümleri tersine gösteren fotoğraf camı veya filmi: "Bütün mahzuru otuz altı film bitmeden negatifi çıkaramıyorsunuz." -H. Taner.

Kimya Terimleri Sözlüğü

negatif anlamı
bakınız» eksi

Türkçe - İngilizce

negatif anlamı
isim
1) negative
sıfat
1) negative
2) minus
3) negatory

Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü

negatif anlamı Fr.négatif
1. Olumsuz, menfi: § "Siyasi parti sözcüleri, Dışişleri Bakanlığı, Tarih Kurumu ve Genel Kurmay Başkanlığı basının negatif baskısı üzerine birer açıklama yapmak zorunda kaldılar." -Buket Uzuner, Uzun Beyaz Bulut (Gelibolu), 199. § "Balzac, Monnier'nin konusunu ele alarak negatifi pozitif yapmıştır." -Cemil Meriç, Kırk Ambar, 256. 2. , Eksi, pozitif karşıtı: § "Negatif karaborsada." ." -Attila İlhan, Kurtlar Sofrası, 355. 3. Gerçekteki aydınlık ve karanlık bölümleri tersine gösteren fotoğraf camı veya filmi: § " Hepsi de, beyaz gözlükleriyle negatif fotoğraflar gibi." -Adalet Ağaoğlu, Gece Hayatım, 134.

negatif eş anlamlısı

olumsuz
sf. 1. Yapıcı ve yararlı olmayan, hiçbir sonuca ulaşmayan, gözetilen amaca veya beklenilene uygun olmayan, menfi, negatif. 2. Onaylamayan, kabul etmeyen, aleyhte olan. 3. mec. Davranışları beğenilmeyen, yıkıcı düşünceleri olan, zararlı, menfi: "İnsan içinde olumsuz duyguların oluşmasını önlemeli." -H. Taner. 4. fel. Bir şeyi inkâr eden, inkâr veya ret özelliği taşıyan.

negatif zıt anlamlısı

pozitif
sf. 1. Olumlu, negatif karşıtı. 2. mat. Artı.

"negatif" için örnek kullanımlar

Bu da HTC One'ın satışı konusunda önemli bir negatif etki yaratabilir.
This is a significant negative impact on sales of HTC One can make.
Kaynak: donanimhaber.com
Masraf ve komisyonlarda rekabetin doğurduğu negatif etki giderilecek.
Costs and negative effects engendered by the competition committee will be eliminated.
Kaynak: gazetea24.com
Onlardan tek bir negatif yorum almadık, sürekli övgüde bulundular.
Of them have not received a single negative comment, constantly praised.
Kaynak: trtspor.com.tr
Güvenlik ve karayolu ulaşımı açısından Türkiye'nin notu ise negatif.
Road transport in the country in terms of security and a negative note.
Kaynak: aksam.com.tr
ile bunların negatif değerlerinden. 3, -2, -1) oluşur. - 0 sayısı 0 sayısına eşit olduğundan ayrı bir tamsayı değildir. Matematik te tam
Kaynak: Tamsayı
Pozitif ve negatif semptomlar : Şizofreninin seyri sırasında ortaya çıkan belirtiler ayrıca negatif ve pozitif olmak üzere iki başlık altında
Kaynak: Şizofreni
Artı ve eksi işaretleri (+ ve -), pozitif ve negatif kavramlarıyla birlikte toplama ve çıkarma işlemlerini belirtmek için kullanılan
Kaynak: Artı ve eksi işaretleri
Gram-negatif bakteriler Gram boyama prosedürü sırasında kristal viyole boyasını tutmayan bakterilerdir. Gram-pozitif bakteriler, alkolle
Kaynak: Gram-negatif
Felsefi olarak negatif özgürlük kavramı, bireyin başkaların otoritesine maruz kalmadan özgür olması anlamına gelir. Bu negatif anlayışta,
Kaynak: Negatif özgürlük
HIV negatif kanında HIV virüsü testi sonucu kanında virüs bulunmayan kişiler için kullanılır. Anti-HIV testi (ELISA testi negatif) kişilerdir.
Kaynak: HIV negatif
Olasılık kuramı ve istatistik bilim dallarinda negatif binom dağılım bir ayrık olasılık dağılım tipi olup Pascal dağılımı ve Polya
Kaynak: Negatif binom dağılımı
İnsan hakları dahilinde, bazı filozoflar ve politik bilim adamları, negatif haklar ve pozitif haklar arasındaki farkları belirlemişlerdir
Kaynak: Negatif ve pozitif haklar
Negatif ve pozitif ateizm : George H. Smith'in sınıflandırmasına göre ateizmin "negatif ateizm " ( ya da "zayıf ateizm") ve "pozitif ateizm
Kaynak: Ateizm
Kanında HIV virüsü bulunmayan kişilere "HIV negatif" denir. Bu kişiler aynı zamanda Anti-HIV testi (ELISA testi negatif) kişilerdir.
Kaynak: HIV
Pseudomonas, Pseudomonadaceae familyasından tamamı katalaz pozitif, gram negatif, aerobik, polar flagellası ile hareket edebilen çubuk
Kaynak: Pseudomonas
Bu rengin sebebi gram-pozitif bakterilerin hücre duvarlarının kristal viyole /iyot karışımını tutmasıdır. Gram-negatif bakterilerin
Kaynak: Gram-pozitif
Matematikte negatif olmayan bir gerçel x! sayısının temel karekök bulma işlemi sqrt x şeklinde gösterilir ve karesi (bir sayının
Kaynak: Karekök
Gram boyama, bakteri leri hücre duvarlarının kimya sal ve fizik sel özelliklerine göre iki büyük gruba (Gram-pozitif , Gram-negatif )
Kaynak: Gram boyama
Fosfolipit ler dört bileşenden oluşurlar; bir veya iki yağ asit grubu, negatif yüklü bir fosfat grubu, bir alkol grubu ve de bunları
Kaynak: Fosfolipit
Yersinia pestis, Enterobacteriaceae ailesine mensup bir Gram-negatif bakteri türüdür. 1 Bubonik vebanın enfeksiyöz ajanıdır.
Kaynak: Yersinia pestis
Sabitleyici seçilim veya dengelenmiş seçilim, bazen de çift yönlü seçilim, (arıtıcı veya negatif seçilim ile aynı şey olmayıp bunlarla
Kaynak: Sabitleyici seçilim
Bununla birlikte renkli negatif ya da pozitif filmlerin siyah beyaz işleme tabi tutulabilir. Bu işlem sırasında hidroklorik asit dikromat
Kaynak: Çapraz işleme

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2023 © Sözce hakları saklıdır.