Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

ocumak ne demek?

 - 2 sözlük, 3 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

ocumak anlamı
(-den) hlk. 1. Bir şeyden korkmak, ürkmek, çekinmek. 2. Bir şeyden soğumak.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

ocumak anlamı
1. Bir şeyden korkmak, ürkmek, çekinmek. 2. Yılmak : Hayvan dayaktan ocudu. 3. Bir şeyden soğumak : Kuş yuvasından öcündü. 4. Tiksinmek. 5. Çaresiz kalmak. 6. Ellenen yara acımak, zonklamak.
ocumak anlamı
Korkmak, çekinmek, ürkmek.

Konya
Tekeler *Silifke İçel

ocumak eş anlamlısı

çekinmek
(-den) 1. Saygı, korku, utanma vb. duygularla bir şeyi yapmak istememek, kaçınmak: "Karşı karşıya oturup yalnız kaldığımız zaman göz göze gelmekten çekindiğini de hissettim." -P. Safa. 2. (nsz) Bir şey sürünmek: Sürmeler çekinmiş bir kadın.
ürkmek
(nsz) 1. Bir şeyden korkup sıçramak, tevahhuş etmek: "Gölgesinden ürkmüş bir Arap atı gibi şahlandı." -Ö. Seyfettin. 2. Şaşkınlık ve korku duymak: "Birisi merdivenlerden biraz hızlı inip çıktığı zaman biz de ürküyorduk." -R. N. Güntekin. 3. Ağaç meyve vermemek: Şeftaliler bu yıl ürkmüş. 4. mec. Çekinmek: "Yaramaz çocuk tutumundan her zaman ürkerdi." -H. Taner.

Yakın Kelimeler

(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.