Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

or at ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

Divanü Lügati't-Türk

or at anlamı
donu al ile doru arasında bulunan at

Yakın Kelimeler

(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2023 © Sözce hakları saklıdır.