Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

or so ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

İngilizce - Türkçe

or so anlamı
bağlaç
1) falan
2) filan
3) öyle bir şey

"or so" için örnek kullanımlar

Planners originally called for five or so new nuclear plants to be up and running by 2025.
Başlangıçta beş kadar yeni nükleer santraller için çağrıda Plancıları kadar olabilir ve 2025 yılına kadar çalışan.
Kaynak: nytimes.com
That is until the Heat win a half dozen more or so, at which point the clamor and the scrutiny and the overkill will increase exponentially … to equal pretty much what Miami has navigated since July 2010.
Isı fazla ya da öylesine bir yarım düzine kazanmak kadar olduğunu, hangi noktada gürültü ve inceleme ve overkill katlanarak artacak ... hoş çok Miami Temmuz 2010 tarihinden itibaren gezilebilir ne eşit.
Kaynak: hangtime.blogs.nba.com

Yakın Kelimeler

(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2023 © Sözce hakları saklıdır.