Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

oran birimi ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

BSTS / Güzel Sanatlar Terimleri Sözlüğü

oran birimi anlamı İng. module Osm. vâhid-i nisbet Lat.modulus Alm. Einheitsmass Fr. module
(Resim, Heykel, Mimarlık) (Lat. modulus, modus = ölçü) Bir sanat yapıtında bütün parçaların saptanmasında temel olan ölçü birimi. Örneğin, eski Yunanda sütunların boyu, aralıkları gibi ölçülerin saptanması için oran birimi olarak sütun çapı alınırdı.

Yakın Kelimeler

(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.