Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

oran ne demek?

 - 13 sözlük, 19 sonuç.

BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü

oran anlamı İng. proportion Osm.nispet Alm. Proportion Fr.proportion
İki niceliğin bölümü.

BSTS / Gümrük Terimleri Sözlüğü

oran anlamı İng. Rate Osm. Nisbet Fr. Toux
bakınız» vergi oranı.

BSTS / Güzel Sanatlar Terimleri Sözlüğü

oran anlamı Osm. nisbet Alm. Proportion Fr. Proportion
(Resim, Heykel, Mimarlık) Resim, heykel ve mimarlık sanatlarında, parçaların etki yönünden birbirlerini değerlendiren büyüklükleri.

BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

oran anlamı İng. ratio Osm. nispet Lat.ratio Alm. Verhältnis, Beziehung Fr.rapport, raison
İki sayının ya da iki çokluğun bölümü.

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

oran anlamı Osm. nisbet Fr.rapport
(matematik)

BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü

oran anlamı İng. rate Osm. nisbet Fr. taux
1. İki özdek arasında değer, beraberlik ve eşitliği bildiren ölçü. 2. Ürem oranı.

BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü

oran anlamı İng. ratio Osm. nisbet
İki değerin birbirine bölünmesiyle elde edilen göreli ölçüm.

BSTS / Zootekni Terimleri Sözlüğü

oran anlamı İng. ratio
İncelenen nüfusta belli bir sürede görülen iki olaydan birinci olay sayısının ikinci olay sayısına bölünmesiyle elde edilen değer.

Güncel Türkçe Sözlük

oran anlamı
is. 1. Büyüklük, nicelik, derece bakımından iki şey arasında veya parça ile bütün arasında bulunan bağıntı, nispet, rasyo: "Dini, dili ne olursa olsun her insan doğup büyüdüğü, ekmeğini kazandığı toprak üstünde korkusuz, güven Altında yaşadığı oranda kendini mutlu duyuyordu." -N. Cumalı. 2. İki şeyin birbirini tutması, karşılıklı uygunluk, tenasüp. 3. Akıl yoluyla gerçeğe yakın olduğuna inanılarak verilen yargı, tahmin. 4. mat. İki büyüklük, iki nicelik arasındaki bağıntı: Üçün sekize oranı.

Kişi Adları Sözlüğü

Oran anlamı Köken: T.
Cinsiyet: Erkek
1. Ölçü, nispet, derece. 2. Tahmin. 3. Ölçülü, hesaplı. 4. Anlayış. 5. Abartma, abartı. 6. Özel işaret, nişan.

Tarama Sözlüğü

oran anlamı
1. Ölçü, nispet, had, derece, miktar, hesap, tahmin. 2. Ölçülü, hesaplı.

Türkçe - İngilizce

oran anlamı
isim
1) rate
2) ratio
3) proportion
4) percentage
5) incidence
6) relation
7) measure

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

oran anlamı
1. Anlayış. 2. El ve göz ölçüsü, yaklaşık olarak kestirme.
oran anlamı
1. Abartma, abartı. 2. bakınız» oranlama-5. 3. bakınız» oranlama-2.
oran anlamı
Özel im.

-Kastamonu

oran anlamı
Yıkıntı, kalıntı.

*Afşin -Maraş

oran anlamı
Masal, öykü.

-İçel

oran anlamı
Yalan, uydurma söz.

-İçel

oran anlamı
1. Yöntem 2. Biçim

oran eş anlamlısı

büyüklük
is. 1. Büyük olma durumu, ululuk: "Bu büyüklük değil ancak mertçe bir davranıştır." -N. Araz. 2. mec. Büyüklere yaraşır bağışlayıcı davranış.
nicelik
is. 1. Bir şeyin sayılabilen, ölçülebilen veya azalıp çoğalabilen durumu, kemiyet, miktar, kantite: Bir şeyin niceliğinden çok niteliğine önem vermeli. 2. Bir şeyin eşit parçalara bölünebilen ve ölçülebilir olan yanları. 3. Genellikle sayılabilen, toplamı doğrudan sayı olarak belirtilebilen genel özellik.
nispet
is. 1. Oran: "Zira melal devri uzadığı nispette teheyyüç kuvvetli ve devamlı oluyor." -R. H. Karay. 2. Bağıntı, ilgi, ilinti. 3. zf. Kıskandırmak veya üzmek için: Bunu bana nispet yapıyor. 4. hlk. Birini üzmek için veya inat olsun diye yapılan iş.
rasyo
is. Oran.
tahmin
is. (tahmi:ni) 1. Yaklaşık olarak değerlendirme, oranlama. 2. Akla, sezgiye veya bazı verilere dayanarak gelecek bir şeyi, olayı kestirme, kestirim. 3. Önceden kestirilen, düşünülen şey: Tahminlerinde yanılmaz.
tenasüp
is. (tena:süp) esk. 1. Birbirine uyma, yakışma, aralarında uygunluk bulunma, oran, orantı. 2. ed. Birbirleriyle ilgili söz veya kavramların dizelerde toplanması sanatı.

"oran" için örnek kullanımlar

2012 sonunda bu oran 152.2 milyar dolara ulaşmış, artış yüzde 322.
At the end of 2012 this ratio reached 152.2 billion U.S. dollars, an increase of 322 per cent
Kaynak: iha.com.tr
Geriye kalan yüzde 84'lük oran ise tahmin edildiği gibi bilgisayarlara ait.
The remaining 84 percent of the estimated rate of such computers.
Kaynak: webrazzi.com
Kura öncesi Cimbom'un şampiyonluğuna verilen oran 1'e 57'ydi.
1, the ratio of the pre-championship 57'ydi Kura Cimbom'un.
Kaynak: hurriyet.com.tr
Bunu Avrupa'daki ülkelerle kıyasladığımızda bizdeki oran çok çok yüksektir.
European countries in us compare this rate is much too high.
Kaynak: diyarbakirsoz.com
Altın oran, matematik ve sanatta, bir bütünün parçaları arasında gözlemlenen, uyum açısından en yetkin boyutları verdiği sanılan geometrik
Kaynak: Altın oran
Matematik te oran testi, terimleri gerçel ya da karmaşık sayı olan bir : sum_n 0^infty a_n. serisinin yakınsaklığını belirlemek için
Kaynak: Oran testi
İşte aslolan oran da hastane raporu değil, Maliye'nin belirlediği bu nihai orandır. Örneğin %60 oranında bir raporla Maliye'ye başvuran bir
Kaynak: Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları
Matematik te geometrik seri art arda gelen iki terimi arasında sabit bir oran bulunan seridir . Örneğin,: frac 1 2 ,+, frac 1 4
Kaynak: Geometrik seri
Altın dikdörtgen kenarları arasında altın oran bulunan, 1 : frac 1 + sqrt 5 2 ya da yaklaşık 1:1,618, dikdörtgen . Altın dikdörtgenin
Kaynak: Altın dikdörtgen
Geniş ekran, görüntü Akademik oran dan daha geniş çerçeve oranı na sahip film, bilgisayar ya da televizyon görüntüsüdür. Tarihçe
Kaynak: Geniş ekran

Yakın Kelimeler

(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.