Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

büyüklük ne demek?

 - 7 sözlük, 7 sonuç.

BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu

büyüklük anlamı
bakınız» ölçü

BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü

büyüklük anlamı İng. magnitude Alm. Grösse Fr. magnitude
Doğabilimsel bir niceliğin sayısal ölçüsü.

BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

büyüklük anlamı İng. magnetidue, greatness Osm. kemiyet, şiddet Lat.magnitudo Alm. Grösse Fr. grandeur
1- Uzunluk, alan, oylum gibi bir ölçüye göre sıralanışta, söz konusu öğenin yeri. 2- ölçüce büyük olma.

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

büyüklük anlamı Osm. kemiyet Fr. grandeur
(matematik)

BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü

büyüklük anlamı İng. size, magnitude Osm. hacim
Gözlem konusu yapılan bir evren ya da örneğin içerdiği birim sayısı toplamı.

Güncel Türkçe Sözlük

büyüklük, -ğü anlamı
is. 1. Büyük olma durumu, ululuk: "Bu büyüklük değil ancak mertçe bir davranıştır." -N. Araz. 2. mec. Büyüklere yaraşır bağışlayıcı davranış.

Türkçe - İngilizce

büyüklük anlamı
isim
1) size
2) magnitude
3) greatness
4) grandeur
5) superiority
6) largeness
7) supremacy
8) bigness
9) enormity
10) grandness
11) enormousness
12) hugeness
13) sovereignty
14) substantiality
15) generosity
16) ampleness
17) vastness

büyüklük eş anlamlısı

ululuk
is. Büyüklük, büyük olma durumu, yücelik, izzet.

"büyüklük" için örnek kullanımlar

Netice olarak, Kibriyâ, büyüklük sıfatı, Allahü teâlâya mahsûstur.
As a result, Kibriyâ, size, title, Allahu teâlâya island.
Kaynak: turkiyegazetesi.com.tr
Bu büyüklük ekonomik büyüklükten ve tesisleşmeden geçiyor.
This size and institutionalization of economic greatness goes.
Kaynak: trtspor.com.tr
Bu zor dönemlerde büyüklük yapan taraftarların desteğine ihtiyacımız var.
Need the support of the fans of this size in difficult times.
Kaynak: yenimesaj.com.tr
Onlar, koptuğunu ve büyüklük tasladığını zannettiler.
They thought I was tasladığını has broken and size.
Kaynak: t24.com.tr
Açıklaması: Richter 'e göre büyüklük. Mercalli 'ye göre şiddet. Hissetme ve Etkiler. Enerji Oluşma sıklığı |! ton TNT güç eşitliği!Joule enerji
Kaynak: Richter ölçeği
Saltık veya mutlak büyüklük, bir nesnenin olağan aydınlama gücü mesafesi nde bulunduğunda sahip olduğu görünür parlaklık tır.
Kaynak: Saltık büyüklük
Megalomani ya da büyüklük hezeyanı ya da büyüklük kuruntusu, kişinin kendisine gerçekle uyuşmayan üstün nitelikler yakıştırmasıdır.
Kaynak: Megalomani
Bu sayfada, SI elektriksel yük büyüklük kıyaslaması için kalıcı ve etiketli listeleri örnekleriyle birlikte bulunur. | + için büyüklük
Kaynak: Büyüklük kıyaslaması (yük)
Bu sayfada, SI açısal hız büyüklük kıyaslaması için kalıcı ve etiketli listeleri örnekleriyle birlikte bulunur. hız için büyüklük kıyaslama
Kaynak: Büyüklük kıyaslaması (açısal hız)
Bir cismin boyunu ifade eden büyüklük. Bu büyüklük en, boy veya yükseklik yönlerinde olabilir. Fizik te ise uzunluk, mesafe ile eşdeğer
Kaynak: Uzunluk
Fakat modern matematik te artık büyüklük belirtmediği halde geleneksel sayıların çeşitli özelliklerine benzer özellikler taşıyan nesne
Kaynak: Sayı
Delaware Eyâleti, ABD 'deki 50 eyâlet içerisinde büyüklük olarak 5.294 km² alanıyla 49. sırada bulunmaktadır. Eyalet, Atlas Okyanusu ve
Kaynak: Delaware
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O, 1954 yılında kurulmuş, Türkiye Bankalar Birliği 2012 raporuna göre Türkiye'nin aktif büyüklük açısından
Kaynak: Türkiye Vakıflar Bankası
En küçük kareler yöntemi, birbirine bağlı olarak değişen iki fiziksel büyüklük arasındaki matematiksel bağlantıyı, mümkün olduğunca gerçeğe
Kaynak: En küçük kareler yöntemi
Kimi kaynaklarda ışıltı yerine büyüklük de denilmektedir. Ancak, burada büyüklük sözüyle, hacim değil, ışık akısı kastedilmektedir.
Kaynak: Yıldız ışıltısı
Elektronik te radyo frekans devrelerinde ölçülen bir büyüklük. Duran dalga kavramı periyodik hareketin söz konusu olduğu çeşitli
Kaynak: Yansıma (elektronik)
Ters kare yasası, fizik te, belli bir fiziksel büyüklük veya gücün, bu büyüklüğü oluşturan kaynağa olan uzaklığın karesiyle ters orantı lı
Kaynak: Ters kare yasası
Petabyte, dijital hafıza isimlendirmelerinde Terabyte 'dan bir sonraki büyüklük birimidir. 1 Eksabayt 1024 Petabyte 1 Petabyte 1024
Kaynak: Petabyte

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.