Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

ölçek ne demek?

 - 13 sözlük, 15 sonuç.

BSTS / Bilişim Terimleri Sözlüğü

ölçek anlamı
bakınız» ölçeklem katsayısı.

BSTS / Coğrafya Terimleri Sözlüğü

ölçek anlamı İng. scala Osm. mikyas Alm. Masstab Fr. échelle
Haritalarda uzunlukların gerçeğe göre ne denli küçültülmüş olduğunu belirleyen oran.

BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü

ölçek anlamı İng. scale Osm. mikyas Alm. Skala Fr. échelle
Ölçüm ve hesap için kullanılan araç ve aygıtlara işlenen bölmeleme dizisi.

BSTS / Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü

ölçek anlamı İng. scale (e. g. temperature scale) Alm. Skala, Massstab Fr.échelle Jap. hakan, sukêru
1- Bir büyüklüğü ölçmek için kullanılan karşılaştırma birimlerinden oluşan aralıklar (örn. sıcaklık ölçeği). 2- Türevsel, tümlevsel denklemlerde, uzaklık değişkenleriyle çarpılan katsayı.

BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü

ölçek anlamı İng. scale Osm. skala,mikyas Alm. Masstab Fr. échelle
Ölçü aygıtları, çizim, çizge vb. üzerine düzgün aralıklarla konan imler.

BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

ölçek anlamı İng. scale Osm. taksimat Lat.scala Alm. Skala Fr. échelle İtl. scala
Verilen bir sırada ve bilinen aralıklarla imleme dizgesi.

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

ölçek anlamı Osm. mikyâs Fr.échelle
(astronomi, coğrafya, matematik)

BSTS / Uygulayım Terimleri Sözlüğü

ölçek anlamı İng. scale Osm. mikyas, skala Fr. échelle
1- genel uygulayım: Bir büyüklüğü, niceliği ölçmeye yarayan kap, nesne, birim vb. 2- fizik: a. Bir büyüklüğü ölçmek için kullanılan karşılaştırma birimlerinden oluşan aralık. b. Türevsel, tümlevsel denklemlerde, uzaklık değişkenleriyle çarpılan katsayı. c. Bir ölçü ayrıntısı üzerinde çizgilerle belirlenmiş olan betimler dizisi, göstergesi.

BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü

ölçek anlamı İng. scale Osm. skala
Bir ölçüm boyutu ya da konusunu nicel olarak ölçmeye yarayan ve Tam ölçünlü sınarlardan oluşmuş ölçme aracı.

Güncel Türkçe Sözlük

ölçek, -ği anlamı
is. 1. Birim kabul edilen herhangi bir şeyin alabildiği kadar ölçü. 2. sf. Bu ölçü miktarında olan: İki ölçek buğday. 3. Tahıl ölçmeye yarar kap, kile. 4. coğ. Bir harita veya resimde görülen uzaklıklarla bunların işaret ettiği, karşılandığı gerçek uzunluklar arasındaki oran: Yüz binde bir ölçeğinde bir harita. 5. fiz. Bir ölçü aletinin üzerinde çizgilerle ayrılmış bölüm, kadran. 6. esk. Dört okkaya eşit ağırlık ölçüsü.

Türkçe - İngilizce

ölçek anlamı
isim
1) scale
2) measure
3) bushel
4) quarter
5) guess stick

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

ölçek anlamı
Küfe.

*Tirebolu -Giresun

ölçek anlamı
Avcıların kullandığı fişeğe, barut ve saçma koymaya yarayan araç.

-Çanakkale

ölçek anlamı
Ölçek, buğday ölçmede kullanılan bir araç

Keban Baskil Ağın Elazığ

Yerleşim Birimleri Sözlüğü

Ölçek anlamı
Ardahan ili, merkez ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

ölçek eş anlamlısı

kadran
is. 1. Saat, pusula vb. araçlarda, üzerinde yazı, rakam veya başka işaretler bulunan düzlem: "Gün kadranında çarşamba, yerini perşembe ile değiştirdi." -H. Taner. 2. fiz. Ölçek.
kile
is. Genellikle tahıl ölçmede kullanılan belirli hacimdeki kap, ölçek: "Mercimek kile kile / Ölçerler sile sile" -Halk türküsü.

"ölçek" için örnek kullanımlar

Burada bizim yorumumuz, ölçek küçüldükçe bu oranın düşmesidir.
Our comments here, a decline in this ratio becomes smaller scale.
Kaynak: haberx.com
Dünyada artık ölçek ekonomisi kavramı var.
There is now the concept of economies of scale in the world.
Kaynak: yerelgundem.com
Sizinle ya da bir eserle ilgili bir şey yazılacaksa, bilgisayarda ne varsa o tek ölçek olarak alınıyor.
Written the works or anything about you, what's on the computer taken as a single scale.
Kaynak: haberturk.com
Ölçek açısından bakıldığında, İzmir'in Yeni Fuar Alanı da, Avrupa'nın en büyüklerinden biri olacak.
In terms of scale, the new Fair in Izmir, one of the largest in Europe.
Kaynak: sabah.com.tr
ilk ölçek ! çevrilen ölçek! formül | Celsius | Fahrenheit | °F °C × 1.8 + 32 | Fahrenheit | Celsius | °C (°F – 32) / 1.8 | Celsius |
Kaynak: Celsius (ölçek)
Kısa ölçek, binin katlarını temel alırken, uzun ölçek ise bir milyonun katlarını baz alıyor. Her iki ölçekte de bi- 2'yi ve tri- 3'ü vb
Kaynak: Uzun ve kısa ölçekler
İki ölçek bulgura bir ölçek yeşil mercimek daha önceden biraz diri kalacak şekilde haşlanır ve bulgurla pillav kıvamında pişirilir.
Kaynak: Müceddere
Mercalli şiddet ölçeği, bir deprem in şiddetini ölçmek için kullanılan ölçek tir. etkisini I ile XII arasında bir ölçek ile nicelendirir; I
Kaynak: Mercalli şiddet ölçeği
Hamilton-Norwood ölçeği erkek tipi kellik düzeyini belirlemeye yarayan bir ölçek. Bu ölçeğe göre kellik I ile VII arasında derecelerle
Kaynak: Hamilton-Norwood ölçeği
Talent (Latince : talentum, Antik Yunancadan : τάλαντον "ölçek, tartmak" ) Antik bir Ölçü birimi. Genellikle bir anfora ya da bir ayak
Kaynak: Talent (ağırlık)
Ludwig ölçeği kadın tipi kellik düzeyini belirlemeye yarayan bir ölçek. Bu ölçeğe göre kellik I ile III arasında derecelerle ifade edilir
Kaynak: Ludwig ölçeği
Deniz dibi temas haritası, 1:100.000'den 1:1.000.000'a kadar ölçek li, batimetri yi (bathymetry), dip özelliklerini, enkaz gemi bilgilerini
Kaynak: Deniz dibi temas haritası
Kosova'da Dakovica, şehrin aşırı derecede kötü bir şekilde, savaş, çeken büyük fiziksel yok olma ve büyük-ölçek insan kayıpları ve hak kötü
Kaynak: Dakovica
Türkiye 'de 1970'li yıllar dan itibaren nüfusun ve dolayısıyla konut ihtiyacının artmaya başlaması ve ölçek ekonomilerinin oluşması ile
Kaynak: Türk kapı ve pencere sektörü
Büyük sayılar için ad üretirken, 10 3n+3 (kısa ölçek) veya 10 6n (uzun ölçek)'deki n sayısı temel alınır. Onlar ve yüzler basamağındaki
Kaynak: Büyük sayıların adları
İkiye bir ölçü (İki ölçek çikolataya bir ölçek krema) pasta arasına tercih edilirken, çikolatalı trüf yapımında bire bir ölçek kullanılır
Kaynak: Ganaj
Bu ölçek 1979 yılında Thomas C. Hanks ve Hiroo Kanamori tarafından yaratılmıştır ve Richter ölçeğinin yerini almıştır Moment magnitüd
Kaynak: Moment magnitüd ölçeği
Bu ölçek CT taramaları değerlendirilmesinde kullanılan radiodensity 'nin nicel bir ölçüsüdür. Ölçek Hounsfield birimleri ile tanımlanır
Kaynak: Godfrey Hounsfield
Bu parametrelerden biri ölçek parametresi θ; diğeri ise şekil parametresi k olarak anılır. Eğer k tamsayı ise, gamma dağılımı k tane
Kaynak: Gamma dağılımı
Bu projeksiyona göre enlemler arasındaki açıklıklar, herhangi bir yerdeki küçük bir sahada ölçek, bütün istikametlerde aynı kalacak
Kaynak: Merkatör projeksiyonu
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.