Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

ölçüm ne demek?

 - 11 sözlük, 13 sonuç.

BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü

ölçüm anlamı İng. measurement Alm. Messung Fr. mesure
En, boy, oylum, süre gibi nicelikleri kendi cinslerinden seçilmiş bir birimle karşılaştırıp kaç birim geldiğini belirtme işlemi.

BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü

ölçüm anlamı İng. measurement Alm. Messung Fr. mesurage
Özdeğin türlü görünümlerini ve bunların niteliklerini karşılaştırabilmek ve dolayısıyla niceliklerini belirleyebilmek amacıyla nesnelere, ilişkin olduğu niteliğe uygun belli kurallara göre sayı verme işlemi.

BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

ölçüm anlamı İng. measure Osm. mesaha Lat.mensura Alm. Mass, Abmessung, Grundmasstab Fr. mesure
Bir kümenin altkümelerinden oluşan bir dolam üzerinde artı değerler alan sayılabilir toplamsal küme işlevi, Anlamdaş. sayılabilir toplamsal ölçüm.

BSTS / Toplumbilim Terimleri

ölçüm anlamı İng. measurement Fr. mensuration
Türlü toplumsal olguların özelliklerini uygun ölçü araçları kullanarak sayısal olarak sapTamaya yönelik bir bilme süreci.

BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü

ölçüm anlamı İng. measure
Ölçüye vurulan bir konuda bir ölçme aracıyla elde edilen ve ölçme dizgesinin çeşitli birimleriyle dile getirilen değer.

BSTS / Zootekni Terimleri Sözlüğü

ölçüm anlamı İng. measurement
Bir değişken taşıdığı özelliği belirtmek için yapılan bir işlem.

Güncel Türkçe Sözlük

ölçüm anlamı
is. 1. Ölçme işi. 2. Ölçülerek elde edilen sonuç: Bu alanın ölçümü iki kilometrekaredir. 3. Ölçümleme sonucu, takdir.

Kişi Adları Sözlüğü

Ölçüm anlamı Köken: T.
Cinsiyet: Erkek
Ölçülerek elde edilen sonuç.

Tarama Sözlüğü

ölçüm anlamı
1. Şekil, biçim, tarz. 2. Acemi, beceriksiz. 3. Şımarık

Türkçe - İngilizce

ölçüm anlamı
isim
1) measurement
2) measure
3) reading
4) evaluation
5) indication
6) estimate
7) metage

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

ölçüm anlamı
Eli işe yatkın, becerikli, usta.

Karamanca *Gediz -Kütahya

ölçüm anlamı
Doktor.

-Kastamonu
-Antalya

ölçüm anlamı
Fal.

*Kaş -Antalya

ölçüm eş anlamlısı

takdir
is. (takdi:ri) 1. Beğenme, beğenip belirtme, değer verme: "... herkesin takdirini kazanarak yükselmek ümidi bizi işimizin başına koşturuyor." -Ş. Rado. 2. Bir şeyin değerini, önemini, gerekliliğini anlama. 3. Takdirname. 4. Değer biçme: Yapının takdirini bilirkişi yaptı. 5. Kitle iletişim araçlarında izlenme oranı. 6. din b. Yazgı.

"ölçüm" için örnek kullanımlar

Saatin sadece iletişim ve ölçüm cihazı olmayacağı tahmin ediliyor.
The clock is not expected to have only a communication and measuring equipment.
Kaynak: sabah.com.tr
Antrenmanda oyuncuların kollarına nabız ölçüm saatleri takıldı.
The arms of the players hours of training heart rate measurement is installed.
Kaynak: sporx.com
Şu ana kadar büyük ölçekli saha ölçüm çalışmaları yaptık.
Large-scale field measurements made ​​so far.
Kaynak: sabah.com.tr
Ölçüm değerleri yönetmelik değerlerinin çok çok altındadır.
Measured values ​​very much lower than the regulation values.
Kaynak: focushaber.com
Ölçme ya da ölçüm, bilinmeyen bir büyüklüğün aynı türden olan, ancak bilinen bir büyüklükle kıyaslanmasına denir. Diğer bir deyişle, bir
Kaynak: Ölçme
Terazi, bir cismin üzerindeki yerçekimi etkisinden yararlanarak o cismin kütle sinin belirlenmesinde kullanılan bir ölçüm cihazıdır.
Kaynak: Terazi (ölçüm)
Görüntünün orta kısmındaki ışığa diğer kısımlardaki ışıktan daha fazla ağırlık veren bir poz ölçüm sistemi. Genellikle vizör ün
Kaynak: Merkez ağırlıklı ölçüm (fotoğrafçılık)
Mühendislik , endüstri ve istatistik te, bir ölçüm sisteminin doğruluğu, bir niceliğin ölçüm değerinin asıl (gerçek) değerine olan
Kaynak: Doğruluk ve kesinlik
Kumpas, hassas ölçüm aletidir. Ölçüm hassasiyetine, ölçüm şekline göre çeşitleri bulunur. Derinlik kumpası, delik kumpası vs.
Kaynak: Kumpas
Basınç ve vakum'un ölçülmesi için çok çeşitli teknikler geliştirilmiştir. Basınç ölçümü için kullanılan bu cihazlar, basınç ölçüm saati
Kaynak: Basınç ölçümü
Mil bir mesafe ölçüm birimidir. Isim olarak ingilizce kökenlidir, tarihte değişik yöre ve ilgi alanlarında farklı uzunlukta kullanılmış
Kaynak: Mil (birim)
Bir Santigrat veya Fahrenheit gibi sıcaklık ölçüm birimlerinin herbir kademesine verilen isim. Derece ; bir çember in 360'ta birine
Kaynak: Derece
Metrik ölçüm sisteminde uzaklık birimi metre dir. m sembolü ile gösterilir. Üst katları: Kilometre (1 km 1000 m)Alt katları: Desimetre (1
Kaynak: Mesafe
Teodolit, hassas bir ölçüm aletidir. Mesafe ölçme teodoliteleri; sine-teodolit ve foto teodolit olmak üzere iki tip halinde
Kaynak: Teodolit
terazi (ölçüm) : bilimsel ağırlık ölçümleme cihazları. astronomi ve astroloji: Terazi veya Libra , bir takımyıldız terazi (burç) : terazi
Kaynak: Terazi
Ölçüm yapılan terazinin kollarının uzunlukları eşit değilse de doğru tartım yapılabilir. sağ kefesine de ölçüm yaparken kullandığımız
Kaynak: Hatalı terazi
Morbidite oranı veya morbidite hızı, istatistiksel bir ölçüm terimi, belirli bir nüfus ta belirli bir zaman dilimi içerisinde hastalığa
Kaynak: Morbidite oranı
Ölçüm hacimsel olarak;litre /saniye , litre /dakika , litre /saat , metreküp /saniye , metreküp /dakika , metreküp /saat cinsinden ölçüm
Kaynak: Elektromanyetik debimetre
Odiyometri (ya da Odyometri), işitme organının değerini belirlemeye olanak veren ölçüm ve tekniklerin tümü. Odiyometri bir odiyometre yle
Kaynak: Odiyometri
Diğer tüm ölçüm birimleri bunlardan türetilir. Diğer bu birimler SI'dan türetilen birimler olarak adlandırılır ve standartın parçası
Kaynak: SI'dan türetilen birim
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.