Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

öykü ne demek?

 - 7 sözlük, 7 sonuç.

BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü

öykü anlamı Osm. hikâye
Çoğu kez dua ile başlayan meddah ya da âşık öyküsü.

BSTS / Halkbilim Terimleri Sözlüğü

öykü anlamı İng. novel Osm. hikâye Alm. Novelle Fr. nouvelle
Oluştukları yerlerle çağları belirli, gerçek ya da dinleyenlerin anlayışına uygun gerçekdışı tansıksal olayları konu alan halk anlatımlarının tümü. bakınız» duygusal masal, öykücük, alışılmış masal, öykünce, yiğitlik masalı, krş. öykülü saga, gerçekçi masal.

BSTS / Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü

öykü anlamı İng. story, film story, screen story Osm. hikâye, film hikâyesi Alm. Filmerzählung Fr.histoire, récit (cinématographique)
Sinem. 1. Henüz oyunluk biçiminde işlenmemiş bir film konusuna verilen yazınsal biçim. 2. Bir film Tamamlandıktan sonra, bu filmin konusundan çıkarılan ve çeşitli amaçlarla kullanılan yazınsal biçimi.

BSTS / Yazın Terimleri Sözlüğü

öykü anlamı Osm. hikâye Fr.nouvelle, conte
Tasarlamaya ya da gözleme dayanan bir olayı anlatarak okuyucuda ilgi ve beğeni uyandıran ve çoğu kez ancak birkaç sayfa tutan yazın türü. (Buna kısa ya da küçük öykü de denir.)

Güncel Türkçe Sözlük

öykü anlamı
is. 1. Ayrıntılarıyla anlatılan olay. 2. ed. Hikâye: "Çok yazamıyorum ama öyküler içinde yaşıyorum." -N. Meriç.

Kişi Adları Sözlüğü

Öykü anlamı Köken: T.
Cinsiyet: Kız
1. Ayrıntılarıyla anlatılan olay.2. Hikâye

Türkçe - İngilizce

öykü anlamı
isim
1) story
2) tale
3) narrative
4) recital

öykü eş anlamlısı

hikâye
is. (hikâ:ye) 1. Bir olayın sözlü veya yazılı olarak anlatılması: "İşte en geniş bir programla başlamış kırk senenin hikâyesi." -R. N. Güntekin. 2. Aslı olmayan söz, olay: Anlattıkları hep hikâye idi. 3. ed. Gerçek veya tasarlanmış olayları anlatan düz yazı türü, öykü. 4. tıp Hastanın rahatsızlığı ile ilgili geçmişi, epikriz. 5. tıp Hastalığın teşhis ve tedavisiyle ilgili her türlü bilgi, epikriz.

"öykü" için örnek kullanımlar

Ve Türkiye'de en çok tartışılan konuya benzer bir öykü vardı Cenevre'de.
There was a similar story of the most debated issue in Turkey and Geneva.
Kaynak: otomobil.milliyet.com.tr
İlkokul çocuklarına tarih dersi verir gibi öykü anlatmıyor.
Primary school children tell the story as it gives a history lesson.
Kaynak: radikal.com.tr
Ahmet Telli: Kahramanı şiir olan o kadar roman öykü var ki.
Ahmet Wire: Hero of the novel, poetry, short stories in which he's up to that.
Kaynak: haber.stargazete.com
Çünkü, öykü aslında Muzaffer ve Rüştü'nün öyküsü.
Because the story is actually a history of victorious and Rüştü'nün.
Kaynak: ntvmsnbc.com
Dokuz Öykü (İngilizce: Nine Stories), ilk baskısı 6 Nisan 1953 yılında yayımlanan, ABD 'li yazar J. D. Salinger 'ın öykü derlemesidir.
Kaynak: Dokuz Öykü
Adam Öykü, Kasım 1995 - Ağustos 2005 tarihleri arasında Adam Yayınları 'nca yayımlanmış iki aylık öykü dergisi. Adam Öykü'nün genel
Kaynak: Adam Öykü
Yazar Haldun Taner anısına 1987 den beri düzenlenmekte olan öykü ödülü. Milliyet Gazetesi tarafından düzenlenmektedir. Ödülü sahipleri
Kaynak: Haldun Taner Öykü Ödülü
Öykü yapısı, bir öykü yazılırken bağlı kalınan edebi yapıya verilen isimdir. Genel olarak serim , düğüm ve çözüm bölümlerinden oluşur
Kaynak: Öykü yapısı
Eser, ilk kez 1914 yılında yazarın öykü derlemesi Dublinliler 'de yayımlandı. Konusu: Maria, Dublin 'deki Lamplight Çamaşırhanesi'nde çalışan
Kaynak: Kil (öykü)
İngilizce short short story'den birebir çeviri olan bu kavram için ayrıca kıpkısa öykü , küçürek öykü, mini-kurmaca ya da minimal öykü
Kaynak: Kısa kısa öykü

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.