Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

hikâye ne demek?

 - 4 sözlük, 4 sonuç.

BSTS / Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü

hikâye anlamı Fr. Nouvelle
Hayalde tasarlanan meraklı bir takım olayları anlatarak okuyanda heyecan veya zevk uyandıran ve çoğu ancak bir kaç sayfa tutan yazı.

BSTS / Gramer Terimleri Sözlüğü

hikâye anlamı
bakınız» hikâye birleşik kipi

Güncel Türkçe Sözlük

hikâye anlamı
is. (hikâ:ye) 1. Bir olayın sözlü veya yazılı olarak anlatılması: "İşte en geniş bir proGramla başlamış kırk senenin hikâyesi." -R. N. Güntekin. 2. Aslı olmayan söz, olay: Anlattıkları hep hikâye idi. 3. ed. Gerçek veya tasarlanmış olayları anlatan düz yazı türü, öykü. 4. tıp Hastanın rahatsızlığı ile ilgili geçmişi, epikriz. 5. tıp Hastalığın teşhis ve tedavisiyle ilgili her türlü bilgi, epikriz.

Türkçe - İngilizce

hikâye anlamı
isim
1) story
2) history
3) tale
4) narrative
5) anecdote
6) narration
7) yarn
8) version
9) recital
10) rede

hikâye eş anlamlısı

epikriz
is. tıp Hikâye.
olay
is. 1. Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hadise, vaka: "O olaydan sonra bir daha yalnız kalmamıştık onunla." -N. Cumalı. 2. Önemli tarihsel olgu, fenomen: Nötron bombası günümüzün olayıdır.
öykü
is. 1. Ayrıntılarıyla anlatılan olay. 2. ed. Hikâye: "Çok yazamıyorum ama öyküler içinde yaşıyorum." -N. Meriç.

"hikâye" için örnek kullanımlar

İlker Altınay, hapishanenin ayrı ayrı hücrelerinden birer hikâye anlatıyor.
Ilker Altinay, prison cells, a separate narrative.
Kaynak: ntvmsnbc.com
Günümüze ait birçok gerçek hikâye de dizide yer alacak.
Many of the real story will take place in the present series.
Kaynak: hurriyet.com.tr
Ve hatta, hikâye onsuz ilerlemeye kalkıştığı zaman seyirci bir miktar afallıyor.
And even a little stunned the audience attempted to advance the story without it.
Kaynak: aksiyon.com.tr
Bu hikâye, bugün artık her yerde konuşuluyor.
This story is everywhere spoken today.
Kaynak: ekonomi.milliyet.com.tr
Öykü ya da hikâye, gerçek ya da gerçeğe yakın bir olayı aktaran kısa, düz yazı şeklindeki anlatıdır. Kısa oluşu, yalın bir olay örgüsüne
Kaynak: Hikâye
Anlatı; roman, hikâye, masal, senaryo vb. kurgusal veya kurgusal olmayan edebî türlerde bir olay dizisini anlatma biçimidir.
Kaynak: Anlatı
Nazım şeklinde yazılan hikâyelere manzum hikâye denir. Manzum hikâye lerin öykü lerden tek farkı şiir biçiminde yazılmış olmalarıdır.
Kaynak: Manzum hikâye
Akakiyeviç'in hastalanıp ölmesine kadar giden bu hikâye aslında bitmemiştir. Akakiy Akakiyeviç'in ölümünden sonra hayalet olarak kasabada
Kaynak: Palto (hikâye)
Zirve ya da Dönüm noktası hikâye söyleme sanatında en yüksek gerilimin, dramın ya da çözümü verilmiş aksiyonun başladığı noktadır
Kaynak: Dönüm (anlatım)
Ayrıca görülen geçmiş zaman ve hikâye geçmiş zaman olarak da bilinir. Türkçedeki 5 haber kipi nden birisi ile oluşturulur. Uzak ya da
Kaynak: Bilinen geçmiş zaman
21 Eylül 1947; Portland, Maine ), ABD 'li hikâye ve roman yazarı. Genellikle gerilim ve korku türünde eserler vermiştir. Kitaplarının çoğu
Kaynak: Stephen King
Çizgi roman veya resimli roman, çizgi ile hikâye anlatmak için birbirini takip eden panellerin (çerçevelenmiş resim) kullanıldığı bir sanat
Kaynak: Çizgi roman

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.