Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

öze ne demek?

 - 5 sözlük, 5 sonuç.

BSTS / Besin Hijyeni ve Teknolojisi Terimleri Sözlüğü

öze anlamı İng. loop
Mikrobiyolojik ekim, preparat hazırlama ve izolasyon işlemlerinde kullanılan, uç tarafı yuvarlatılmış platin telden oluşan metal çubuk.

BSTS / Mikrobiyoloji Terimleri Sözlüğü

öze anlamı İng. loop
Ucu halka biçiminde bükülmüş platin tel bulunan ve mikrobiyolojik ekimlerde kullanılan alet.

BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü

öze anlamı İng. psycho Osm. ruh
Bireyin duyumsal ve ansal süreçler alanı.

Güncel Türkçe Sözlük

öze anlamı
is. Özgü: Gülmek insan türüne öze bir durumdur.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

öze anlamı
Kaplıca.

Çağış, Yeniköy -Balıkesir

öze eş anlamlısı

özgü
sf. Birine, bir şeye ait olan, belli bir kimsede, şeyde veya türde bulunan, aynı cinsten başka hiçbir türde veya bireyde rastlanılmayan, öze, has, mahsus: "Bu, içinde doğduğu, geliştiği, biçim kazandığı topluma özgü dildir." -N. Uygur.

"öze" için örnek kullanımlar

Biz sezon öncesi hayata geçirdiğimiz öze dönüş projemizin arkasındayız.
We have implemented pre-season return to the essence behind our project.
Kaynak: manisahabergazetesi.com.tr
jebrin.trabzonspora alınmalı .öze dönüş yapılmalı.
jebrin.trabzonspora should be taken. loop should return.
Kaynak: fotomac.com.tr
Avşar, sahnesi bittikten sonra "sözleri unuttum rezalet, inşallah oylamayı etkilemez" diyerek yaşadığı zorluğu özetledi.
Avsar, the scene after the "I forgot the words disgrace, I hope that does not affect the vote, saying," tledi essence of the difficulty of living.
Kaynak: magazin.milliyet.com.tr
1991 yılında İstanbul 'da yayın yapmaya başlayan Haksöz dergisi kendisini çağdaş İslami ihya ve öze dönüş hareketinin bir parçası olarak
Kaynak: Haksöz dergisi
zamanla genişleyerek bütün dinî hareketlerdeki ideolojik öze vurgu yapan bir karaktere bürünmüştür. Din in temel prensiplerine sıkı
Kaynak: Köktendincilik
Bu açıklamalarla yetinmeyen ve insan varlığının daha üstün, daha aşkın bir öze sahip olduğunu anlayan bu aydınlardan bir kısmı 1882
Kaynak: Britanyalı Psişik Araştırma Derneği
Wollstonecraft'a göre, madem ki erkekler ve kadınlar aynı ahlaki ve düşünsel öze sahipler, o zaman aynı zihinsel ve tinsel eğitimi
Kaynak: Liberal feminizm
Simyacılar, öze dibe inerek, arınmanın sembolü olan ateş ile ruhlarını arındırmış ve nihai bilgeliğe, aydınlığa ulaşmayı hedef almışlardır
Kaynak: Vitriol
yy'da tekrar öze dönüş hareketleri görülmüştür. 1891 yılında Trappist adı verilen (Ordo Cisterciensium Strictioris Observantiae – OCSO) ve
Kaynak: Sistersiyenler
İsmini grup üyelerinin çocukluğunun geçtiği parktan alan Nu Park, yeni, modern, teknolojik ve şehirsel öğelerin; duygusal, doğal,öze dair/
Kaynak: Nu park
Her şey varoluşunu o öze borçludur. İşte gerçek budur. İşte o öz varlıktır. Sen de O'sun.":- " "Bana lütfen Atman 'dan biraz daha söz
Kaynak: Upanişad
biçimden çok öze önem veren bilgi ve düşünceyle temellenen, geniş bir halk topluluğuna seslenebilmeyi amaçlayan yeni düzyazının kurucusudur.
Kaynak: Türk edebiyatı
Bu örneği bütün metaların başka metaların belli miktarlarıyla değiş tokuş edilebilmesini sağlayan benzer bir öze sahip olduğunu göstermek
Kaynak: Kapital, Cilt 1
bu serüvende, önemi, açı değiştirimi ve özgünlüğünden gelen 1956'ların, giderek öze ve anlama açılan yarı başarılı yönelişleri ağır basıyor.
Kaynak: Doğuş Bildirisi
Bazı kesimlerce Trabzonspor'un yeniden şampiyonluklar kazanabilmesinin yolu olarak belirtilen "öze dönüş hareketi"nin savunucularından
Kaynak: Şamil Ekinci
tonların arasına sıkışmış olarak bulur; tıpkı öze gider gibi yukarıya, sarıya doğru veya maddeye ulaşır gibi aşağıya, kırmızıya doğru hareket eder
Kaynak: Sezgi (Bergson)
Daha sonra sürekli kullanacağı babasının öze tekniği Hama Ryū-ō Jin öğrenir. Kurogane güç elde etmek konusunda hırslıdır ama bir gün babası
Kaynak: Kurogane

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2023 © Sözce hakları saklıdır.