Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

özgü ne demek?

 - 5 sözlük, 6 sonuç.

BSTS / Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü

özgü anlamı İng. characteristic Osm.karakteristik Alm. eigentümlich Fr. caractéristique Jap. tokusei
Bir özdek ya da işlemin özelliklerine ilişkin.

Güncel Türkçe Sözlük

özgü anlamı
sf. Birine, bir şeye ait olan, belli bir kimsede, şeyde veya türde bulunan, aynı cinsten başka hiçbir türde veya bireyde rastlanılmayan, öze, has, mahsus: "Bu, içinde doğduğu, geliştiği, biçim kazandığı topluma özgü dildir." -N. Uygur.

Kişi Adları Sözlüğü

Özgü anlamı Köken: T.
Cinsiyet: Erkek
1. Kutsal. 2. Özellikle birine veya bir şeye ait olan.
Cinsiyet: Kız
1. Kutsal. 2. Özellikle birine veya bir şeye ait olan.

Türkçe - İngilizce

özgü anlamı
sıfat
1) peculiar to
2) particular
3) special to
4) endemic
5) indigenous
6) appropriate
7) incidental

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

özgü anlamı
Kutsal.

Reyhan -Bursa

özgü anlamı
Ezgi, türkü.

Ortaklar, *Havza -Samsun

özgü eş anlamlısı

has
sf. 1. Özgü: "Anadolu'nun yüksek yaylalarına has, sessiz, pussuz, boz renkli gecelerden biriydi." -R. N. Güntekin. 2. Katışıksız, en iyi cinsten, saf: Has gümüş. 3. Hükümdara özgü olan: Has ahır. Has bahçe. 4. mec. İyi nitelikleri kendinde toplamış olan (kimse). 5. is. tar. Başmaklık.
mahsus
(I) sf. 1. Özgü: "Kanun, gizli eşyayı bulmaya mahsus bir fal kitabı değildir." -N. F. Kısakürek. 2. Biri veya bir şey için ayrılmış, münhasır: "Vatan bizim kılıcımızın ekmeğidir. Daima kendimize mahsus, kendimize münhasır biliriz." -N. Kemal. 3. Özel: "Kayseri'nin sayın valisine mahsus selam ederim." -B. R. Eyuboğlu. 4. zf. Özellikle: Buraya, mahsus bunun için geldim. 5. zf. Bilerek, isteyerek, kasten: "... kapıyı mahsus açık bırakmıştı." -A. İlhan. 6. zf. Şaka olarak, şakadan: Mahsus söylüyor, inanmayın.
mahsus
(II) sf. esk. 1. Duyulan, anlaşılan, hissedilen. 2. Belli, ortada, aşikâr.
öze
is. Özgü: Gülmek insan türüne öze bir durumdur.

"özgü" için örnek kullanımlar

Bungie Studios gibi yazılım devleri, PS4'e özgü içerik hazırlıyor.
Software giants such as Bungie Studios, PS4'e preparing specific content.
Kaynak: bbc.co.uk
Ayrıca kursiyerler, Kastamonu'ya özgü el sanatlarını örneklerle tanıttılar.
In addition, trainees, Kastamonu introduced specific examples of handicrafts.
Kaynak: haber3.com
Sadece 8 Mart kadınlar gününe özgü bir şey olarak kalmaz.
Not only as something peculiar to March 8 Women's Day.
Kaynak: haberler.com
Petrol, neft ya da yer yağı, hidrokarbonlar oluşmuş, sudan yoğun kıvamda, koyu renkli, arıtılmamış, kendisine özgü kokusu olan,
Kaynak: Petrol
Country, ABD 'nin güneydoğusunda yaşayan beyazlara özgü müzik tarzıdır. Country tarzı, 1920 'lerde ABD'nin güney eyalet lerindeki yoksul ve
Kaynak: Country
Yüksek elektrik ve ısı iletkenliği, kendine özgü parlaklığı olan, şekillendirmeye yatkın, katyon oluşturma eğilimi yüksek, oksijen le
Kaynak: Metal
Reggae ( okunuşu; Regi ), Jamaika 'ya özgü bir müzik türü. Jamaika usulü rock diye geçer. Kökleri calypso, ska/rocksteady, rock'n roll ve
Kaynak: Reggae
Müzikal kendine özgü, yalın bir olay örgüsü olan, müzik , dans ve diyalog ların olaylarla bütünleştiği duygusal ve eğlendirici sahne
Kaynak: Müzikal
Argo, bir dil in parçası olmakla birlikte, toplumun belli bir çevresi tarafından kullanılan, kendine özgü sözcük , deyim ve deyiş lerden
Kaynak: Argo
alan, kapitalizm 'in Avrupa 'daki gibi bir gelişme seyri izlemediği Uzak Doğu toplumlarına özgü Marksizm 'in pratiği olarak ifade edilebilir.
Kaynak: Maoculuk
Kişiye özgü sağlık duyusunu belirleyen temel faktördür ve insanın günlük yaşamında merkezi bir rol oynar. Bu yüzden pek çok bilim dalı ve
Kaynak: Duygu
Maki, Akdeniz iklimi nin egemen olduğu bölgelere özgü, ortalama 1-2 metre boyundaki küçük ağaç ya da çalıların oluşturduğu bitki örtüsü.
Kaynak: Maki
Kızılçam (Pinus brutia Ten.), çamgiller (Pinaceae) familyasından Doğu Akdeniz 'e özgü 5-20 m. boylarında hızlı büyüyen ve ışığı seven
Kaynak: Kızılçam
Dağıtım kavramı, özgür yazılım felsefesinin çok alternatifli dünyasının bir sonucu olarak ortaya çıkmış, Linux'a özgü bir terimdir.
Kaynak: Linux dağıtımları
Arabesk, Türkiye'ye özgü, oryantal bir halk müziği türü. Genellikle duygusal olan şarkı sözleri; umutsuz aşkları, günlük dertleri,
Kaynak: Arabesk müzik
Tasmanya kaplanı ya da Tasmanya kurdu (Thylacinus cynocephalus), 20. yüzyıl da soyu tükenen Avustralya 'ya özgü büyük bir etçil keselidir
Kaynak: Tasmanya kaplanı
Vagonmedya.com
2009-2022 © Sözce hakları saklıdır.