Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

Pafta ne demek?

 - 2 sözlük, 2 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

pafta anlamı
is. (pa'fta) 1. Bir bölgenin kadastro durumunu gösteren değişik malzemeler üzerine yapılmış parselleme çizgilerinin bütünü. 2. Yivaçar. 3. Süs için at takımlarına veya başka yerlere takılan metal pul veya çakılan iri başlı çivi. 4. Büyük benek, leke.

Türkçe - İngilizce

pafta anlamı
isim
1) threader

Pafta eş anlamlısı

leke
is. 1. Kirliliği gösteren iz: "Adi madenî kol düğmeleri bunları yeşilimtırak bir leke ile kirletirdi." -A. Ş. Hisar. 2. Bir yüzeyde türlü sebepler dolayısıyla oluşan farklı renk: "Kuyruğunun ucu ile alnının orta yerinde beyaz lekeler vardı." -Ö. Seyfettin. 3. biy. Vücudun herhangi bir yerinde oluşan değişik renk. 4. mec. Yüz kızartacak durum, namussuzluk, kara, şaibe: "Kendi vicdanında kendi durumunu düzeltmek, geçmişin lekesini yıkamak istiyordu." -H. E. Adıvar. 5. gök b. Güneş, ay, yıldız veya herhangi bir gezegenin parlak yüzeyinde görülen karanlık bölüm.
yivaçar
is. Metal çubuk ve borulara diş açan alet, pafta.

"Pafta" için örnek kullanımlar

Tapu: Bir taşınmazmalın yüzölçümünü, numarasını(pafta, ada ve parsel olarak), mahallesini ve sahibini gösterir belgedir. Eski Türkçedeki
Kaynak: Tapu sicili
Bina tam olarak Mecidiye Caddesi, 25 pafta, 273 ada, 3 parselde yer almaktadır. İki katlı olan tarihi yapının dış duvarları yığma tuğla,
Kaynak: Gazi Müzesi
350 pafta dan yükseklik eğrilerinin sayısallaştırılması yoluyla elde edilen sayısal yükseklik modelleri, boşukların belirgin bir şekilde
Kaynak: SRTM
Türkiye'nin çeşitli bölgeleri için Harita genel Komutanlığınca 1/200 000 ölçekli 27 pafta için hesaplanmış olan 27 değerin ortalaması
Kaynak: Refraksiyon
4 sene pafta oynadıktan sonra 1999 yılında A takıma geçmiştir. 2004 yılına kadar Kocaelispor 'da oynayan futbolcu buradaki performansıyla
Kaynak: Cem Sinan Vergül
tadilat yapılarak bu günkü mevcut binanın olduğu Cumhuriyet Mahallesi 35 pafta 78 ada 103 sayılı parsel kütüphane yeri olarak belirlenmiştir.
Kaynak: Sakarya İl Halk Kütüphanesi
Bunlar taşınmaza ait ada, pafta, parsel, yüzölçümü, taşınmazın niteliği gibi bilgilerdir. Bu bilgilerin doğruluğu, yüzölçümü hariç olmak
Kaynak: Tapu kütüğü
Bunun üzerine camiinn yannda bir ev kiralayan Çetintaş 6 ay çalışarak 12 pafta dan oluşan rölöveleri tamamlamıştır (Ekinci). Eserleri:
Kaynak: Sedat Çetintaş
Kırklareli, F-19 - c1, 1/25.000 ölçekli pafta üzerinde yer almaktadır. Çorlu'nun, denizden yüksekliği 150-180 m arasındadır.
Kaynak: Çorlu
Mülkiyeti Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ait Reşatbey Mahallesi, 14 pafta, 1381 ada, 58 parselde kayıtlı 37.315 m²'lik taşınmazın bir
Kaynak: 5 Ocak Stadyumu

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.