Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

rezonans çizgisi ne demek?

 - 2 sözlük, 2 sonuç.

BSTS / Aydınlatma Terimleri Sözlüğü

rezonans çizgisi anlamı İng. resonance line Alm.Resonanzlinie Fr.raie de résonance
Düzgülü durumla, uyarılmış durum arasında dolaysız bir geçiş ya da, bir ara durumdan geçmeksizin bir ters geçişle olan, tayfsal yayım ya da yutma çizgileri (Örneğin Hg 253,7 nm).

Kimya Terimleri Sözlüğü

rezonans çizgisi anlamı İng. resonance line Alm.Resonanz Linie
Bir atom veya bir molekülün hem uyarma hem de floresansından sorumlu bir ışının dalga boyu.
2009-2022 © Sözce hakları saklıdır.