Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

rezonans floresansı ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

Kimya Terimleri Sözlüğü

rezonans floresansı anlamı İng. resonance fluorescence Alm.Resonanz floreszenz
Uyarıcı dalga boyu ile aynı uzunlukta bir dalga boyunun floresans yolu ile yayılması (emisyonu).
2009-2022 © Sözce hakları saklıdır.